skip to Main Content
Khởi động Dự án Về Tăng Cường Sự Tham Gia Của Xã Hội Dân Sự Trong Quản Trị Rừng

Khởi động dự án về tăng cường sự tham gia của xã hội dân sự trong quản trị rừng

Từ ngày 3-5/4/2017, tại Bangkok, Thái Lan, Trung tâm Vì con người và Rừng (RECOFTC) và các đối tác tổ chức hội thảo khởi động Dự án “Tăng cường sự tham gia của xã hội dân sự trong quản trị rừng, REDD+ và FLEGT/VPA tại khu vực tiểu vùng Mê Kông”

Với sự tham gia của 43 đại diện đến từ 5 quốc gia Mê Kông và các quốc gia đối tác, sự kiện này được tổ chức nhằm đặt nền móng cho dự án và là dịp để các bên tham gia chia sẻ hiện trạng của việc thực thi FLEGT-VPA và REDD+ tại mỗi quốc gia Mê Kông.

Dự án hướng tới thúc đẩy sự tham gia chủ động của một mạng lưới các tổ chức phi chính phủ đang tiếp cận những tác nhân gây mất rừng và suy thái rừng tại khu vực Mê Kông. Được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu (EU), dự án sẽ được thực hiện trong 5 năm, từ 2017 – 2021 tại 5 quốc gia (Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan), đặc biệt tại 3 khu vực cảnh quan liên biên giới: Khu cảnh quan Dawna Tenasserim (DTL ) giữa Myanmar và Thái, Khu cảnh quan liên biên giới Lào và Bắc Thái Lan (NTLL) và Khu cảnh quan liên biên giới Việt Nam – Lào – Cam pu chia (VLCL). 

Dự án có sự tham gia thực hiện của RECOFTC, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF), Viện Quản lý Đông Tây (East West Management Institute) Sáng kiến phát triển mở – Open Development Initiative (ODI), NEP-Con, Diễn đàn Các tổ chức phi chính phủ Campuchia (NGO Forum), Hiệp hội Đa dạng Sinh học Lào (Lao Biodiversity Association), Mạng lưới bảo tồn và Phục hồi Môi trường sống của Myanmar (Myanmar Environment Rehabilitation-Conservation Network), Tổ chức Raks Thai, và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature). 

Hội thảo khởi động dự án tại Việt Nam sẽ được tổ chức trong tháng 5/2017.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top