skip to Main Content

Một số văn bản chính sách tài nguyên – môi trường – phát triển bền vững nổi bật Quý I/2017

SỐ HIỆU
(Kèm link văn bản)

TÊN VĂN BẢN

QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN RỪNG

 1053/QĐ-BNN-TCLN

 

Văn bản số 1053/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái tại các Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên

Ngày ban hành: 30/3/2017
Ngày hiệu lực: 30/3/2017

2694/BNN-TCLN

 

Văn bản số 2694/BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Kiểm tra hoạt động du lịch sinh thái tại các Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên

Ngày ban hành: 30/3/2017
Ngày hiệu lực: 30/3/2017

13-CT/TW

Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Ngày ban hành: 12/01/2017
Ngày hiệu lực: 12/01/2017

QUẢN LÝ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC

307/QĐ-TTg

Quyết định 307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án “Phòng, chống buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã” do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) viện trợ không hoàn lại

Ngày ban hành: 09/03/2017
Ngày hiệu lực: 09/03/2017

04/2017/TT-BNNPTNT

Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục các loại động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Ngày ban hành: 24/02/2017
Ngày hiệu lực: 10/04/2017

QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

259/QĐ-TTg

Quyết định 259/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025”

Ngày ban hành: 22/02/2017
Ngày hiệu lực: 22/02/2017

208/QĐ-KTNN

Quyết định 208/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Đề cương kiểm toán công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2014-2016

Ngày ban hành: 10/02/2017
Ngày hiệu lực: 10/02/2017

08/2017/TT-BTC

Thông tư 08/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường

Ngày ban hành: 24/01/2017
Ngày hiệu lực: 10/03/2017

98/QĐ-TTg

Quyết định 98/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch 5 năm 2016-2020 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Ngày ban hành: 20/01/2017
Ngày hiệu lực: 20/01/2017

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

673/QĐ-BTNMT

Quyết định 673/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến ngày 30/01/2017

Ngày ban hành: 31/03/2017
Ngày hiệu lực: 31/03/2017

03/2017/TT-BTNMT

Thông tư 03/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Ngày ban hành: 21/03/2017
Ngày hiệu lực: 05/05/2017

126/TB-VPCP

Thông báo 126/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải ô tô, xe máy theo qui định tại Quyết định 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/09/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 10/03/2017
Ngày hiệu lực: 10/03/2017

06/2017/TT-BNNPTNT

Thông tư 06/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Thông tư 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Ngày ban hành: 08/03/2017
Ngày hiệu lực: 25/04/2017

02/2017/TT-BTNMT

Thông tư 02/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật và định mức kinh tế – kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường

Ngày ban hành: 07/03/2017
Ngày hiệu lực: 24/04/2017

676/QĐ-BCT

Quyết định 676/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển sản xuất các sản phẩm hóa chất cơ bản Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”

Ngày ban hành: 06/03/2017
Ngày hiệu lực: 06/03/2017

192/QĐ-TTg

Quyết định 192/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025”

Ngày ban hành: 13/02/2017
Ngày hiệu lực: 13/02/2017

12/2017/TT-BTC

Thông tư 12/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường

Ngày ban hành: 10/02/2017
Ngày hiệu lực: 27/03/2017

73/TB-VPCP

Thông báo 73/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành tài nguyên và môi trường

Ngày ban hành: 10/02/2017
Ngày hiệu lực: 10/02/2017

228/QĐ-BGTVT

Quyết định 228/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định 795/QĐ-TTg ngày 11/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện các Phụ lục III, IV, V và VI của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra

Ngày ban hành: 23/01/2017
Ngày hiệu lực: 23/01/2017

02/2017/TT-BTC

Thông tư 02/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường

Ngày ban hành: 06/01/2017
Ngày hiệu lực: 22/02/2017

03/QĐ-BNN-BVTV

Quyết định 03/QĐ-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Carbendazim, Benomyl và Thiophanate-methyl ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

Ngày ban hành: 03/01/2017
Ngày hiệu lực: 03/01/2017

QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN NƯỚC

23/2017/NĐ-CP

Nghị định 23/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày ban hành: 13/03/2017
Ngày hiệu lực: 01/05/2017

305/QĐ-TTg

Quyết định 305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai

Ngày ban hành: 08/03/2017
Ngày hiệu lực: 08/03/2017

282/QĐ-TTg

Quyết định 282/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba

Ngày ban hành: 01/03/2017
Ngày hiệu lực: 01/03/2017

NĂNG LƯỢNG, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, RỦI RO THIÊN TAI

30/2017/NĐ-CP

Nghị định 30/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Ngày ban hành: 21/03/2017
Ngày hiệu lực: 05/05/2017

321/QĐ-TTg

Quyết định 321/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Quyết định 43/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu

Ngày ban hành: 13/03/2017
Ngày hiệu lực: 13/03/2017

04/2017/QĐ-TTg

Quyết định 04/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện

Ngày ban hành: 09/03/2017
Ngày hiệu lực: 25/04/2016

02/2017/TT-BCT

Thông tư số 02/2017/TT-BCT của Bộ Công thương : Quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện

Ngày ban hành: 10/02/2017
Ngày hiệu lực: 27/03/2017

168/QĐ-TTg

Quyết định 168/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

Ngày ban hành: 07/02/2017
Ngày hiệu lực: 07/02/2017

210/QĐ-BNN-XD

Quyết định 210/QĐ-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Danh mục công trình thủy lợi thi công vượt lũ, chống lũ năm 2017

Ngày ban hành: 20/01/2017
Ngày hiệu lực: 20/01/2017

02/2017/NĐ-CP

Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Ngày ban hành: 09/01/2017
Ngày hiệu lực: 25/02/2017

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KHÁC

03/CT-BCT

Chỉ thị 03/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường quản lý hóa chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm

Ngày ban hành: 28/03/2017
Ngày hiệu lực: 28/03/2017

293/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 293/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 02/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành: 09/03/2017
Ngày hiệu lực:09/03/2017

738/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 738/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp

Ngày ban hành: 04/03/2017
Ngày hiệu lực: 15/03/2017

02/2017/TT-BXD

Thông tư số 02/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn

Ngày ban hành: 01/03/2017
Ngày hiệu lực: 15/04/2017

21/2017/NĐ-CP

Nghị định số 21/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ngày ban hành: 24/02/2017
Ngày hiệu lực: 24/02/2017

15/2017/NĐ-CP

Nghị định 15/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày ban hành: 17/02/2017
Ngày hiệu lực: 17/02/2017

64/QĐ-TTg

Quyết định 64/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ chỉ đạo liên ngành về liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành: 18/01/2017
Ngày hiệu lực:18/01/2017

60/QĐ-TTg

Quyết định 60/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

Ngày ban hành: 16/01/2017
Ngày hiệu lực: 16/01/2017

01/2017/NĐ-CP

Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Ngày ban hành: 06/01/2017
Ngày hiệu lực: 03/03/2017

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top