skip to Main Content
Nui Rung Viet Nam

Khởi động dự án: Tăng cường tiếng nói của các bên tham gia ngoài nhà nước để cải thiện quản lý rừng trong vùng sông Mê Kông

Hà Nội, Việt Nam – Ngày 16/8/2017, Trung tâm vì Con người và Rừng phối hợp với các đối tác tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Tăng cường tiếng nói của Các bên tham gia ngoài nhà nước để cải thiện quản lý rừng trong vùng sông Mê Kông” (Voices for Mekong Forests (viết tắt là V4MF)) tại Hà Nội. Với nền tảng phát triển của dự án là để quản lý rừng bền vững, quản lý cảnh quan rừng phải dựa trên nguyên tắc bao quát tổng thể và có sự tham gia của Các bên ngoài nhà nước. Dự án do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ, được triển khai trên quy mô vùng và bao quát 5 quốc gia thuộc 3 vùng cảnh quan vùng Mê Kông (Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam). Dự án đặt  mục tiêu “đến năm 2021, các bên tham gia ngoài nhà nước trong vùng sông Mê Kông được trao quyền, kết nối và tham gia đánh giá, giám sát và ứng phó phù hợp nhằm tăng cường quản trị lâm nghiệp, đặc biệt đối với Hiệp định đối tác tự nguyện – Kế hoạch hành động của EU về Tăng cường thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và buôn bán gỗ (FLEGT-VPA) và REDD+ (Giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng)”. Tại Việt Nam, Dự án Tăng được Trung tâm vì con người và rừng (RECOFTC), Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) cùng Trung tâm con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp thực hiện.

Các đại biểu tham dự hội thảo (Ảnh: PanNature)

Hội thảo khởi động dự án cấp khu vực đã diễn ra hồi tháng 4 vừa qua. Tại hội thảo này, ông Jenni Lundmark, Giám đốc Dự án của Phái đoàn Liên minh Châu Âu đã chia sẻ: “Liên minh Châu Âu tự hào về dự án này. Chúng tôi quan tâm đến lâm nghiệp cộng đồng và nỗ lực cải thiện quản trị lâm nghiệp bởi vì chúng có mối liên hệ sâu sắc với giảm nghèo và phát triển môi trường bền vững. Chúng tôi cho rằng dự án này sẽ đóng góp quan trọng cho sự phát triển bền vững lâu dài trong khu vực, giảm nghèo thông qua quản trị rừng bền vững và sau cùng là tạo nền tảng cho sự thành công của Hiệp định thương mai gỗ hợp pháp giữa EU và các nước vùng Mê Kông”.

Cũng trong hội thảo cấp vùng ông Chandra Silori, Đại diện RECOFTC cho rằng “Dự án đã tập hợp được một nhóm đa dạng các đối tác quốc gia và khu vực cùng hợp tác trên nguyên tắc công bằng. Với nhiều năm kinh nghiệm về xây dựng năng lực và đã hợp tác với nhiều đối tác quốc gia, RECOFTC vui mừng được tiếp tục hợp tác trên quy mô khu vực để thực hiện dự án này. Hội thảo hướng tới mục tiêu tạo một nền tảng vững chắc để các đối tác thực hiện thành công các hoạt động của dự án.”

Tại Hội thảo cấp quốc gia tại Hà Nội lần này, RECOFTC và các đối tác sẽ giới thiệu về dự án và kế hoạch thực hiện tại cấp vùng và cấp quốc gia, tìm kiếm hiểu biết chung về quản trị rừng: khái niệm, hợp phần và các nguyên tắc của nó, tham vấn đại biểu về các thách thức trong việc cải thiện quản trị rừng tại Việt Nam và giải pháp, và cập nhật về các sáng kiến liên quan tới quản trị rừng hiện đang được thực hiện tại Việt Nam.

Tài liệu hội thảo

Chương trình Hội thảo

Giới thiệu chung về dự án tại cấp vùng (Tiếng Việt, Tiếng Anh)
Etienne DELATTRE – Điều phối viên dự án cấp khu vực

Giới thiệu chung về dự án và kế hoạch thực hiện tại Việt Nam (Tiếng Việt, Tiếng Anh)
Hoàng Xuân Thủy và Nguyễn Hải Vân – Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)

Tổng quan một số sáng kiến về Quản trị rừng tại Việt Nam (Tiếng Việt, Tiếng Anh)
Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Hải Vân, Hoàng Xuân Thủy, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)

Thông tin về các đối tác tham gia dự án:

Trung tâm vì Con người và Rừng (RECOFTC) là tổ chức quốc tế phi lợi nhuận chuyên về phát triển năng lực trong quản lý rừng cộng đồng, RECOFTC tham gia vào mạng lưới chiến lược và thiết lập quan hệ đối tác hiệu quả với các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, xã hội dân sự, khu vực tư nhân, người dân địa phương và các viện nghiên cứu, giáo dục trong và ngoài khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Với trên 25 năm năm kinh nghiệm quốc tế và cách tiếp cận năng động về phát triển năng lực – gồm nghiên cứu và phân tích, các điểm trình diễn và các sản phẩm đào tạo – RECOFTC cung cấp các giải pháp sáng tạo vì Con người và Rừng. 

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) là một trong những tổ chức phi chính phủ về bảo tồn hàng đầu thế giới, với 5 triệu người ủng hộ và một mạng lưới toàn cầu đang hoạt động trên hơn 100 quốc gia. Nhiệm vụ của WWF là ngăn chặn sự xuống cấp của môi trường thiên nhiên của trái đất và xây dựng một tương lai trong đó con người sống hoà hợp với thiên nhiên, bằng cách bảo tồn đa dạng sinh học của thế giới, đảm bảo rằng việc sử dụng bền vững những nguồn tài nguyên có thể tái sử dụng và thúc đẩy việc giảm ô nhiễm và tiêu thụ lãng phí.

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện môi trường.

Để biết thêm thông tin về hội thảo cấp quốc gia và về Dự án, vui lòng liên hệ Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Cán bộ Truyền thông của RECOFTC theo thông tin dưới đây:
Email: hien.nguyen@recoftc.org 
Tel.: 0423.726.4745

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top