skip to Main Content

Chỉ số Quản trị tài nguyên 2017

Quản trị một cách hiệu quả ngành công nghiệp khai thác dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản vẫn luôn được coi là một thách thức lớn, đặc biệt đối với các nước thu nhập thấp và trung bình. Tuy nhiên, kết quả đánh giá Chỉ số Quản trị Tài nguyên (Resource Governance Index) cho thấy đây không phải là một thách thức không thể vượt qua.

Chỉ số quản trị tài nguyên (NRGI) 2017 do  Viện Quản trị Tài nguyên Thiên nhiên (NRGI) công bố năm 2017 đã chỉ ra nhiều bằng chứng về những bước tiến bộ lớn tại các quốc gia đang phát triển, ở một hay một số khía cạnh chính sách, nhằm thúc đẩy sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, phục vụ phát triển đất nước.

Kết quả đánh giá Chỉ số quản trị tài nguyên (Natutal Resource Governance Index _ NRGI) 2017 cũng cho thấy cơ hội cải thiện chất lượng quản trị tài nguyên tại một số quốc gia đang phát triển, nhưng cũng đồng thời chỉ ra những vấn đề đáng lưu tâm trong hiệu quả quản lý các quỹ đầu tư của chính phủ (sovereign wealth funds) và quyền tự do công dân trong việc tiếp cận thông tin về các khoản thu chi ở một số quốc gia.

Mời Quý độc giả tải bản gốc tiếng Anh của Chỉ số Quản trị tài nguyên và bản dịch tiếng Việt của PanNature hoặc đọc trực tuyến dưới đây. 

 

Back To Top