skip to Main Content

Bảo tồn ĐDSH, gìn giữ văn hóa truyền thống thông qua xây dựng hệ thống KBT do cộng đồng quản lý

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) vừa xuất bản Thảo luận chính sách: “Bảo tồn đa dạng sinh học, gìn giữ văn hóa truyền thống thông qua xây dựng hệ thống khu bảo tồn do cộng đồng quản lý”.

Tài liệu được thực hiện dựa trên kết quả nghiên cứu của PanNature thông qua việc phân tích dữ liệu giao rừng cho cộng đồng dân cư tại 24 tỉnh và đánh giá thực trạng tổ chức, quản lý của 13 điểm rừng cộng đồng theo phương thức truyền thống tại 12 tỉnh trong năm 2017 và 2018.

Qua đó, nhóm tác giả của PanNature đề xuất công nhận và hỗ trợ phát triển hệ thống khu bảo tồn do cộng đồng quản lý trên cơ sở các khu rừng truyền thống hiện có trên cả nước.

Báo cáo được thực hiện với sự hỗ trợ tài chính từ Chương trình tài trợ nhỏ, Quỹ Môi trường Toàn cầu của Liên Hợp Quốc (GEF SGP/UNDP) trong khuôn khổ Sáng kiến toàn cầu về hỗ trợ đồng bào dân tộc và các vùng, lãnh thổ (khu) bảo tồn cấp cộng đồng (ICCA-GSI) do Bộ Môi trường – Chính phủ Đức (BMUB) tài trợ.

Mời Quý vị download bản tin trực tiếp tại đây hoặc đọc trực tiếp bên dưới:

Back To Top