skip to Main Content

Cơ sở quản trị cho các khu bảo vệ và bảo tồn

“Cơ sở quản trị cho khu bảo vệ và bảo tồn” được nhóm tác giả Chương trình Toàn cầu của IUCN về các khu bảo tồn trình bày lần đầu tiên tại Đại hội các Vườn quốc gia của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới năm 2014 tại Gland, Thụy Sĩ.

Dựa trên sự hiểu biết về quản trị cũng như các chính sách và thực hành liên quan đang triển khai khắp thế giới, nhóm tác giả chia sẻ một thuật ngữ cơ bản về quản trị khu bảo tồn với hy vọng rằng việc nói “một ngôn ngữ chung” có thể giúp giao tiếp tốt hơn và phát triển các khái niệm ngày càng rõ ràng và ý nghĩa hơn.

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) vừa hoàn thành bản Tiếng Việt ấn phẩm với sự hỗ trợ tài chính của Chương trình tài trợ nhỏ, Quỹ Môi trường Toàn cầu của Liên Hợp Quốc (GEF SGP/UNDP).

Mời Quý độc giả tham khảo bản tiếng Việt tại đây: File PDF (4M).

Đọc ấn phẩm trực tuyến:

Back To Top