skip to Main Content

Đánh giá thực hiện chi trả DVMT với các cơ sở nuôi cá nước lạnh ở Lào Cai

Từ yêu cầu sơ kết hai năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) cho hoạt động nuôi cá nước lạnh (NCNL) tại tỉnh Lào Cai của Quỹ BV&PTR tỉnh Lào Cai, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) hỗ trợ xây dựng “Đánh giá thực hiện chi trả DVMT với các cơ sở nuôi cá nước lạnh ở Lào Cai” nhằm cung cấp các số liệu, nhận xét, đánh giá về thực trạng thực hiện thí điểm chi trả DVMTR đối với các cơ sở NCNL trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong năm 2016 và 2017.

Cũng trong báo cáo này, chuyên gia Nguyễn Chí Thành còn đóng góp kinh nghiệm thực hiện chi trả đối với loại DVMTR về “cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn và con giống tự nhiên, sử dụng nguồn nước từ rừng cho nuôi trồng thủy sản” trên phạm vi cả nướ c và đề xuất các giải pháp hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tổng số cơ sở NCNL tiến hành khảo sát gồm 15 cơ sở (03 cơ sở ở huyện Bát Xát, 12 cơ sở ở huyện Sa Pa) và 02 đơn vị (UBND xã Bản Khoang và Hội nuôi cá nước lạnh tỉnh Lào Cai). Trong đó này, có 05 cơ sở là doanh nghiệp, 04 cơ sở là HTX và 06 cơ sở là hộ gia đình và có  3/15 cơ sở đã ký hợp đồng và đã nộp tiền chi trả tiền DVMTR cho Quỹ BV&PTR tỉnh Lào Cai; 01/15 cơ sở đã ký hợp đồng với Quỹ nhưng chưa nộp tiền DVMTR; 11/15 cơ sở chưa ký hợp đồng và chưa nộp tiền.

Báo cáo này được thực hiện trong khuôn khổ chương trình Liên minh Sinh kế Xanh, với sự hỗ trợ tài chính từ Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Hà Lan (IUCN Hà Lan).

Đọc tài liệu trực tuyến tại đây >>

Back To Top