skip to Main Content

Doanh nghiệp & Tổ chức xã hội Hợp tác vì Phát triển bền vững

Sự khác biệt văn hóa, ngôn ngữ và pháp luật tại các quốc gia nhận đầu tư từ Việt Nam, đặc biệt là Lào và Campuchia đang tạo ra nhiều rủi ro về pháp lý, mâu thuẫn với cộng đồng địa phương và làm ra tăng sức ép lên các doanh nghiệp Việt Nam.  Vì vậy, từ năm 2015, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Oxfam Việt Nam khởi xướng sáng kiến hợp tác với các doanh nghiệp, xây dựng Hướng dẫn tự nguyện nhằm cung cấp thông tin giúp giảm thiểu rủi ro môi trường – xã hội cho doanh nghiệp Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ dự án này, PanNature xây dựng phim ngắn “Doanh nghiệp & Tổ chức xã hội Hợp tác vì Phát triển bền vững”. Phim ghi nhận quá trình và kết quả của sự hợp tác này trong 3 năm kể từ năm 2015, cũng như những dự định của các bên trong thời gian tới. Thông điệp bộ phim muốn gửi gắm là sự thay đổi và cách nhìn nhận mới của các doanh nghiệp: Phát triển bền vững và đầu tư có trách nhiệm là con đường tất yếu để kinh doanh và đầu tư thành công.

 

Back To Top