skip to Main Content
Khởi động Dự án ứng Phó Biến đổi Khí Hậu Tại Sơn La

Khởi động Dự án ứng phó biến đổi khí hậu tại Sơn La

Hội thảo Khởi động Dự án Tăng cường tiếng nói và năng lực cho người dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương ứng phó với biến đổi khí hậu Tây Bắc Việt Nam (VOF) đã diễn ra vào ngày 18/6, tại thành phố Sơn La.

Hội thảo do Hội nông dân tỉnh Sơn La tổ chức với sự tham dự của đại diện Tổ chức Phát triển Nông nghiệp châu Á (ADDA); Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature); đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư  Sơn La; lãnh đạo xã và đại diện chi hội nông dân một số xã địa bàn các huyện Thuận Châu, Mai Sơn, Yên Châu, Vân Hồ.

Hội thảo Tăng cường tiếng nói và năng lực cho người dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương
ứng phó với biến đổi khí hậu Tây Bắc Việt Nam (VOF) (Ảnh: Báo Sơn La)
Ảnh: PanNature

Mục tiêu của dự án là tăng cường khả năng thích ứng của người dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương do  biến đổi khí hậu tại vùng Tây bắc Việt Nam thông qua việc thúc đẩy nông nghiệp thông minh phù hợp với khí hậu và sự tham gia của họ vào quá trình ra quyết định.

Các mô hình canh tác ứng phó BĐKH, kế hoạch sản xuất hàng năm của các xã, bản, cách tiếp cận thị trường, sản xuất theo chuỗi… là các vấn đề được đưa ra thảo luận tại Hội thảo.

Các đại biểu phát biểu tại Hội thảo (Ảnh: PanNature)
Các đại biểu phát biểu tại Hội thảo (Ảnh: Báo Sơn La)

Dự án do Hiệp hội Tổ chức Xã hội Dân sự Đan Mạch (CISU) tài trợ thông qua Tổ chức ADDA với tổng ngân sách 4 triệu DKK (tương đương gần 14 tỉ đồng). Dự án được thực hiện trên địa bàn 6 huyện thuộc 2 tỉnh Sơn La (4 huyện) và Lai Châu (2 huyện) trong thời gian 36 tháng (2019-2021). PanNature là đơn vị điều phối, giám sát, đào tạo, truyền thông và báo cáo các hoạt động của dự án. Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ba bên (ADDA, PanNature, Hội Nông dân tỉnh Sơn La) về việc triển khai dự án cũng đã diễn ra trong khuôn khổ Hội thảo.

Back To Top