skip to Main Content

Báo cáo Đa dạng sinh học tại Hành lang Kon Ka Kinh – Kon Chư Răng

Báo cáo Đa dạng sinh học tại Kon Ka Kinh – Kon Chư Răng, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai mới được Trung tâm Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) xuất bản.

Đây là kết quả hoạt động điều tra thực địa được thực hiện trong 3 năm 2016, 2017 và 2018 do các điều tra viên của GreenViet, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Hội Động vật học Frankfurt và Chương trình Bảo tồn Rùa Châu Á (ATP) thực hiện.

Mục tiêu của điều tra là nhằm đánh giá hiện trạng các loài động thực vật có giá trị đặc biệt cho công tác bảo tồn trong khu vực. Kết quả khảo sát sẽ hỗ trợ cho hoạt động tuần tra giám sát bảo vệ rừng có sự tham gia của cộng đồng địa phương và các đơn vị chủ rừng nhằm bảo vệ hệ sinh thái độc đáo này cũng như đóng góp một phần cơ sở khoa học cho việc đề xuất thành lập Khu dự trữ sinh quyển Kon Hà Nừng mà UBND tỉnh Gia Lai đang hướng đến.

Báo cáo đã trình bày kết quả khảo sát và đánh giá nhanh sự đa dạng hệ động vật của các nhóm thú, chim, lưỡng cư, bò sát và thành phần loài thực vật bậc cao của khu vực hành lang ĐDSH giữa Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng (gọi tắt là hành lang ĐDSH Kon Ka Kinh – Kon Chư Răng) thuộc lâm phận quản lý của hai công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Đăk Rong và Trạm Lập.

Báo cáo được thực hiện trong khuôn khổ Dự án “Quản trị nguồn tài nguyên nước” do PanNature, GreenViet và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD) phối hợp thực hiện tại địa bàn tỉnh Gia Lai và tỉnh Đăk Lăk với nguồn tài trợ của Tổ chức Oxfam. 

Vui lòng tải báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY hoặc đọc trực tuyến TẠI ĐÂY.

Back To Top