skip to Main Content
Video: Biến đổi Khí Hậu Và Nông Nghiệp Vùng Cao

Video: Biến đổi khí hậu và Nông nghiệp vùng cao

Hoạt động Tập huấn Báo chí: Biến đổi khí hậu và Nông nghiệp vùng cao do PanNature và Climate Tracker phối hợp tổ chức và các chương trình hỗ trợ thích ứng/giảm thiểu BĐKH cho khu vực Tây Bắc Việt Nam của PanNature được phát sóng trên Bản tin Việt Nam và Thế giới,  20h ngày 21/08/2019 trên kênh VTC10.

Back To Top