skip to Main Content
Video: Hội Thảo Hè 2019

Video: Hội thảo Hè 2019

Không chỉ là một cuộc dã ngoại, mỗi chuyến Hội thảo Hè là dịp để tất cả các thành viên của PanNature, không phân biệt vị trí và vai trò, cùng ngồi lại thảo luận định hướng và chiến lược phát triển cho tổ chức, cũng như chia sẻ và cập nhật cho nhau những kiến thức mới trong lĩnh vực mà chúng tôi đang theo đuổi: bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên.

Điểm đến của năm nay là Quan Lạn, một hòn đảo thuộc huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, một nơi tuyệt vời để cả team gắn kết tình cảm với nhau và truyền cho thế hệ sau tình yêu thiên nhiên!

Back To Top