Limitless customization options & Elementor compatibility let anyone create a beautiful website with Valiance.

Liên hệ

NV 31, Khu đô thị Trung Văn, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội +024-3556-4001 contact@nature.org.vn Mở cửa: 8:00 - 17:30 Thứ Hai - Thứ Sáu
  • Comments Off on Diễn đàn khu vực về quản trị rừng bền vững

Diễn đàn Các chủ thể ngoài nhà nước tham gia Quản trị rừng đã diễn ra từ ngày 23 – 25/9, tại Bangkok Thái Lan.

Diễn đàn do Dự án Vì tiếng nói Rừng Mê Kông (V4MF) tổ chức nhằm góp phần tăng cường tiếng nói của các chủ thể ngoài nhà nước trong quản trị rừng tại các quốc gia khu vực Mê Kông.

Diễn đàn gồm một “hội chợ học hỏi” và một hội thảo truyền thông, với các mục tiêu:

  • Thúc đẩy hợp tác, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm để các chủ thể ngoài nhà nước tham gia hiệu quả vào các sáng kiến quản trị rừng;
  • Tạo dựng sự đồng thuận về các hoạt động tiếp theo của V4MF;
  • Tăng cường phối hợp và thực hiện các chiến lược và hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức.

Tham dự Diễn đàn, đoàn Việt Nam có các đại diện của Tổ chức RECOFTC Việt Nam, Tổ chức WWF Việt Nam, NEPCon Việt Nam và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature).

Đoàn Việt Nam có hai bài chia sẻ về: Hệ thống thông tin đảm bảo an toàn REDD + Việt Nam do đại diện RECOFTC Việt Nam trình bày và  Truyền thông về quản trị rừng tại Việt Nam do đại diện PanNature trình bày.

Một số hình ảnh tại Diễn đàn:

Ông Robin aus der Beek, Điều phối viên cấp vùng của Dự án, phát biểu khai mạc Diễn đàn.
Ông Hoàng Xuân Thủy, Phó Giám đốc PanNature phát biểu tại Diễn đàn
Cán bộ truyền thông của PanNature chia sẻ về hoạt động truyền thông liên quan tới quản trị rừng
Đoàn Việt Nam tham dự diễn đàn
Đoàn Việt Nam thảo luận với ông Robin, điều phối viên cấp vùng của Dự án V4MF.
Đoàn Việt Nam tham dự Diễn đàn

Cập nhật

Cùng tham gia "Bớt củi - Giữ rừng"
Tham gia