skip to Main Content

Xã hội hóa trồng rừng – Vì một Việt Nam xanh hơn

Ngày 20/11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Toạ đàm “Xã hội hoá trồng rừng – Vì một Việt Nam xanh hơn”. Buổi Tọa đàm có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê  Minh Hoan, đại diện một số Đoàn đại biểu Quốc hội; đại diện một số tổ chức quốc  tế (FAO, USAID, GIZ, UNDP, JICA,...), tổ chức phi chính phủ (PanNature,  GAIA, SRD,...); đại diện một số doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia tư vấn và các  đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
Đọc tiếp

Khảo sát và thu hái giống để phục hồi sinh cảnh cho vượn

Để trồng rừng nhằm phục hồi sinh cảnh cho vượn đen má trắng tại Vân Hồ, trong hai ngày 28-29/07, các cán bộ hiện trường của PanNature đã tiến hành khảo sát và thu hái vật liệu giống trong khu vực rừng Hủa Tạt (Vân Hồ, Sơn La). Hoạt động tập trung vào Đa, vì đây là loại thức ăn ưa thích và chiếm khẩu phần khá lớn của đàn Vượn tại Vân Hồ.
Đọc tiếp

Diễn đàn khu vực về quản trị rừng bền vững

Diễn đàn khu vực Các chủ thể ngoài nhà nước về Quản trị rừng đã diễn ra từ ngày 23 - 25/9, tại Bangkok Thái Lan. Diễn đàn do Dự án Vì tiếng nói Rừng Mê Kông (V4MF) chủ trì tổ chức nhằm góp phần tăng cường tiếng nói của các chủ thể ngoài nhà nước trong quản trị rừng tại các quốc gia khu vực Mê Kông.
Đọc tiếp

Hội thảo về thúc đẩy tiếp cận quản trị cảnh quan rừng

Nhằm thúc đẩy tiếp cận quản trị cảnh quan rừng, kết nối các bên liên quan có trách nhiệm và lợi ích gắn kết với rừng và đất rừng, xác định các yêu cầu cho xây dựng và ban hành hướng dẫn thực thi Luật Lâm nghiệp, ngày 12/01/2018 Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Trung tâm Con người và Rừng (RECOFTC) và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF Việt Nam) tổ chức hội thảo “Thúc đẩy tiếp cận quản trị cảnh quan rừng cho thực thi Luật Lâm nghiệp tại khu vực Trung và Nam Trường Sơn”.
Đọc tiếp
Back To Top