skip to Main Content

Diễn đàn khu vực về quản trị rừng bền vững

Diễn đàn khu vực Các chủ thể ngoài nhà nước về Quản trị rừng đã diễn ra từ ngày 23 - 25/9, tại Bangkok Thái Lan. Diễn đàn do Dự án Vì tiếng nói Rừng Mê Kông (V4MF) chủ trì tổ chức nhằm góp phần tăng cường tiếng nói của các chủ thể ngoài nhà nước trong quản trị rừng tại các quốc gia khu vực Mê Kông.
Đọc tiếp

Hội thảo về thúc đẩy tiếp cận quản trị cảnh quan rừng

Nhằm thúc đẩy tiếp cận quản trị cảnh quan rừng, kết nối các bên liên quan có trách nhiệm và lợi ích gắn kết với rừng và đất rừng, xác định các yêu cầu cho xây dựng và ban hành hướng dẫn thực thi Luật Lâm nghiệp, ngày 12/01/2018 Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Trung tâm Con người và Rừng (RECOFTC) và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF Việt Nam) tổ chức hội thảo “Thúc đẩy tiếp cận quản trị cảnh quan rừng cho thực thi Luật Lâm nghiệp tại khu vực Trung và Nam Trường Sơn”.
Đọc tiếp
Back To Top