skip to Main Content
Video – Kiểm Lâm: Vai Trò Quản Lý, Bảo Vệ Và Phát Triển Rừng

Video – Kiểm lâm: Vai trò quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Chương trình phát sóng trên VTV2 vào 21h45 ngày 14/01/2020 phản ánh một số góc nhìn về Đề án Tổ chức lại chi cục kiểm lâm và các ban quản lý rừng tại Quảng Nam.

Hoạt động được thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của PanNature trong khuôn khổ Dự án Tiếng nói Vì Rừng Mê Kông (V4MF) do Liên minh Châu Âu tài trợ. 

Back To Top