skip to Main Content
Bộ Tài Liệu Hướng Dẫn Cộng đồng Thực Hiện Nghiên Cứu

Bộ tài liệu hướng dẫn cộng đồng thực hiện nghiên cứu

Tổ chức Trách nhiệm Giải trình Quốc tế — IAP vừa cho ra mắt bộ tài liệu hướng dẫn cộng đồng thực hiện nghiên cứu gồm 3 tập, nằm trong loạt ấn phẩm các kết quả Nghiên cứu do cộng đồng thực hiện trên toàn thế giới.

Bộ tài liệu này cung cấp các hướng dẫn cụ thể nhằm giúp cộng đồng thực hiện các nghiên cứu từ đó xác định các ý tưởng và ưu tiên trong tầm nhìn phát triển và đưa ra các phản hồi đối với các tác động không mong muốn của dự án phát triển.

Tài liệu cũng cung cấp các gợi ý hữu ích, các công cụ, và các hoạt động cần có khi tiến hành nghiên cứu. Người đọc cũng sẽ tìm thấy những câu chuyện đầy cảm hứng từ các nhà tổ chức cộng đồng có kinh nghiệm trên khắp thế giới, những người đã sử dụng nghiên cứu do Công đồng Dẫn dắt để định nghĩa lại thế nào là phát triển thực chất.

Đây là tài liệu mà các thành viên cộng đồng, cán bộ phát triển cộng đồng và đại diện các tổ chức xã hội có thể sử dụng để hỗ trợ cộng đồng thu thập thông tin về tác động môi trường-xã hội và sử dụng kết quả để vận động cho sự thay đổi tích cực ở địa phương.

Bộ tài liệu Hướng dẫn Cộng đồng Thực hiện này gồm ba cuốn:

  1. Nghiên cứu do Cộng đồng Dẫn dắt cung cấp hướng dẫn rõ ràng và cụ thể từng bước thực hiện nghiên cứu đồng thời cũng gợi ý các hoạt động, công cụ cùng phương pháp để cộng đồng tự tiến hành xây dựng năng lực và phát triển cộng đồng của họ. Tài liệu này cũng bao gồm các thông tin về an toàn và bảo lưu thông tin nghiên cứu, và các câu chuyện của cán bộ phát triển cộng đồng, những người đã sử dụng Nghiên cứu do Cộng đồng Dẫn dắt để hỗ trợ cộng đồng của họ.
  2. Chúng tôi cũng là chuyên gia! Danh sách những việc cần làm trong Nghiên cứu Phát triển do Cộng đồng dẫn dắt trình bày tổng quan ngắn gọn về các bước trong nghiên cứu từ bước chuẩn bị cho đến tiến thành thực hiện nghiên cứu và cuối cùng là vận động chính sách. Phần danh sách này có thể được sử dụng riêng, hay có thể dùng bổ trợ cho Hướng dẫn Cộng đồng thực hiện Nghiên cứu do Cộng đồng Dẫn dắt được nhắc ở phía trên. Sách này cũng bao gồm liên kết đường dẫn đến các nguồn tham khảo và các công cụ được dùng minh họa cho từng bước thực hiện Nghiên cứu.
  3. Bảng Khảo sát Mẫu Nghiên cứu do Cộng đồng dẫn dắt bao gồm các hướng dẫn và bảng khảo sát mẫu đã được biên soạn và sử dụng bởi các tổ chức xã hội tại 14 nước trên Thế giới. Những câu hỏi này được thiết kế để giúp cộng đồng tự trải nghiệm trực tiếp quá trình phát triển và tích lũy kiến thức về tác động của các dự án phát triển, từ đó xác định quan điểm và ưu tiên của cộng đồng đối với phát triển là gì. Bảng khảo sát Mẫu này có thể được điều chỉnh và dịch sang ngôn ngữ địa phương để phù hợp với hoàn cảnh thực tế.

Nguồn: International Accountability Project

Back To Top