skip to Main Content

Huế ban hành hướng dẫn xử lý vi phạm quy định về bảo vệ ĐVHD

Nhằm ngăn chặn tình trạng săn bắt, buôn bán, nuôi nhốt động vật hoang dã và thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa thiên Huế mới đây đã ban hành công văn Hướng dẫn xử lý các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ ĐVHD. 

Trước đó, tỉnh này cũng ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài chim trời nhằm hạn chế đến mức thấp nhất và tiến tới chấm dứt tình trạng săn bắt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật rừng, các loài chim trời.

 

Back To Top