skip to Main Content

Ra mắt hướng dẫn “Tiên phong trở thành du khách có trách nhiệm”

Du lịch từng được mệnh danh là “ngành công nghiệp không khói”. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là du lịch không gây tác động tới môi trường, hệ sinh thái.

Bên cạnh những tác động không mong muốn của du lịch khi đầu tư thiếu bền vững và những tác động cố hữu tới môi trường không khí từ khí thải trong quá trình lưu chuyển của du khách, những tác động có thể đến từ hành vi cố ý hay vô tình của du khách khi thiếu tôn trọng tự nhiên.  

Xuất phát từ thực tế này, để quảng bá thông điệp du lịch bền vững tới du khách, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phát hành tờ rơi kêu gọi và hướng dẫn du khách “Tiên phong trở thành du khách có trách nhiệm” để bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và động thực vật hoang dã. 

Hướng dẫn được xuất bản bằng 3 thứ tiếng: Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng Trung, với sự tài trợ của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) dưới sự ủy nhiệm của Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển và Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên, Xây dựng và An toàn hạt nhân Cộng hòa Liên bang Đức. 

PanNature rất sẵn lòng cung cấp thiết kế gốc cho các công ty và cơ sở du lịch có nhu cầu in ấn nhằm cung cấp hướng dẫn này tới đông đảo du khách. 

Back To Top