skip to Main Content

Lỗ hổng thực hiện hợp đồng, bảo hiểm ở các doanh nghiệp gỗ nhỏ với bối cảnh VPA/FLEGT

Là thành viên Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (VNGO-FLEGT), vừa qua với sự chủ trì của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung (CRD), PanNature đã đóng góp xây dựng bản tin chính sách “Lỗ hổng và nguy cơ tiềm ẩn trong thực hiện quy định về hợp đồng lao động, bảo hiểm cho người lao động và an toàn lao động ở các doanh nghiệp gỗ nhỏ và siêu nhỏ trong bối cảnh thực thi Hiệp định VPA/FLEGT”.

Bản tin phản ánh một số vấn đề trong thực hiện quy định về hợp đồng lao động, bảo hiểm cho người lao động và an toàn lao động ở các doanh nghiệp gỗ nhỏ và siêu nhỏ. Đồng thời đưa ra một số khuyến nghị nhằm giúp doanh nghiệp khắc phục được các vấn đề này để có thể đáp ứng được các yêu cầu của Hiệp định VPA/FLEGT và tham gia vào chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp.

Bản tin được xây dựng chủ yếu dựa trên tổng quan các báo cáo khảo sát, nghiên cứu của các tổ chức trong mạng lưới VNGO-FLEGT và một số báo cáo khác đã được công bố.

Ấn phẩm được xuất bản với sự tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ)

Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (VNGO-FLEGT) được thành lập vào tháng 1/2012 với mong muốn đóng góp tích cực và có giá trị vào quá trình đàm phán và thực thi Hiệp đinh Đối tác tự nguyện (VPA) và Chương trình FLEGT tại Việt Nam, từ đó góp phần thực hiện Kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020 và thúc đẩy việc hình thành các cơ chế, chính sách cho cộng đồng địa phương sống phụ thuộc rừng được hưởng lợi công bằng và bền vững.

 

Back To Top