skip to Main Content

Kiến nghị đóng cửa mỏ sắt Thạch Khê

Trung tâm Con người và Thiên nhiên ngày 17/06/2022 đã gửi công văn gửi đến Văn phòng Chính phủ đóng góp ý kiến liên quan đến vấn đề khai thác mỏ sắt Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh. 

Tập đoàn Than – khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa có đề xuất với Chính phủ về việc tái khởi động dự án sắt Thạch Khê vốn đã dừng khai thác từ năm 2017.  Đáp lại, trong chuyến khảo sát vào ngày 11/6/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đưa ra yêu cầu phải đánh giá tổng thể về các vấn đề kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân, bảo đảm môi trường… cả trước mắt và lâu dài trên cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn, cơ sở lòng dân, lắng nghe ý kiến các chủ thể liên quan, các nhà khoa học và người dân, đưa ra các kết luận chính xác, lựa chọn phương án phù hợp, khả thi nhất, có lợi nhất.

Trong bối cảnh đó, Trung tâm Con người và Thiên nhiên một lần nữa đã gửi đến Văn phòng Thủ tướng Kiến nghị về Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh vốn đã được Trung tâm thay mặt Liên minh Khoáng sản gửi tới lãnh đạo Đảng, Quốc Hội cùng các Bộ, Ban, Ngành liên quan vào ngày 17/1/2019.

Bản Kiến nghị này dựa trên các nghiên cứu, khảo sát thực địa và ý kiến của các chuyên gia đầu ngành đã chỉ ra hàng loạt rủi ro của dự án: bao gồm rủi ro về giữ ổn định bờ mỏ; về chống ngập và tháo khô mỏ; rủi ro gặp hang động karst ngầm, nguy cơ gây thảm họa môi trường do đổ thải ra biển, rủi ro thị trường tiêu thụ quặng sắt, nhiễm mặn vùng ven biển Thạch Hà, nguy cơ hoang mạc hóa vùng cồn cát ven biển… 

Trung tâm Con người và Thiên nhiên hy vọng những thông tin, ý kiến, kiến nghị này sẽ đóng góp cho quá trình đánh giá, cân nhắc việc tái khởi động dự án mở sắt Thạch Khê của Chính phủ. 

Back To Top