skip to Main Content

Mô hình Làng nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu Tây Bắc

Mô hình Làng nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) được giới thiệu và thử nghiệm trong Dự án “Tăng cường tiếng nói và năng lực của các nhóm nông dân dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương trong ứng phó biến đổi khí hậu tại Tây Bắc Việt Nam (VOF)”. Dự án do Hiệp hội tổ chức xã hội dân sự Đan Mạch (CISU) tài trợ thông qua Tổ chức phát triển nông nghiệp Đan Mạch châu Á (ADDA) và do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) điều phối, thực hiện cùng Hội Nông dân tỉnh Sơn La, Lai Châu. Địa bàn được lựa chọn là 6 bản nằm trên 6 huyện thuộc hai tỉnh Sơn La, Lai Châu trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2022.

Điểm mấu chốt của dự án là thúc đẩy sự hình thành các nhóm nông dân nòng cốt ở mỗi bản, qua đó hỗ trợ bà con lựa chọn và áp dụng các mô hình nông nghiệp tiêu biểu, vừa giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và phát thải khí nhà kính, góp phần ứng phó biến đổi khí hậu, vừa nâng cao thu nhập cho người dân từ các phương thức canh tác, chăn nuôi bền vững. Đáng chú ý là dự án không chỉ dừng ở các mô hình kỹ thuật mà còn tập huấn, hỗ trợ các hộ dân tại 6 bản cách tiếp cận thị trường, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, đồng thời tham gia góp ý, xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở cấp cơ sở. Chính cách tiếp cận tổng hợp nhưng linh hoạt, lấy người dân làm trung tâm đã góp phần nâng cao tiếng nói, vai trò của người dân, giúp người dân tự tin hơn trong sản xuất, đóng góp chính sách và ứng phó biến đổi khí hậu.

Trong ba năm triển khai dự án, PanNature và Hội Nông dân hai tỉnh đã đồng hành mật thiết cùng 6 Nhóm nông dân thích ứng tại 6 bản thông qua hàng loạt các hoạt động nối tiếp, từ tập huấn, nâng cao nhận thức, thực hành mô hình, tìm kiếm đầu ra cho nông sản cho tới thúc đẩy sự tham gia của người dân vào quá trình đóng góp chính sách ở cấp cơ sở. Ở mỗi một hoạt động hoặc giai đoạn, các nhóm đều đạt được những kết quả nhất định, các thành viên cũng tiến bộ từng ngày, về cả nhận thức và kỹ năng sản xuất. Chính điều này đã giúp bà con ngày càng nâng cao sự tự tin trong sản xuất kinh tế và tích cực tham gia vào các hoạt động chung tại địa phương.

Những hoạt động và kết quả Dự án đã được PanNature tổng hợp trong ấn phẩm: Mô hình Làng nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu Tây Bắc. Quý vị vui lòng tham khảo tại đây.

Back To Top