skip to Main Content

Tập huấn: Buôn bán động vật hoang dã – Rủi ro và thách thức

Trong 2 ngày 27 và 28 tháng 5, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức Hội thảo tập huấn Buôn bán động vật hoang dã: Rủi ro và thách thức với sự tham gia của gần 20 nhà báo khu vực các tỉnh miền Trung.

Mục tiêu của khóa tập huấn  là nhằm chia sẻ thông tin và tạo cơ hội để các phóng viên trẻ tiếp cận với đề tài khai thác và buôn bán, bảo tồn động vật hoang dã; và mở rộng mạng lưới nhà báo quan tâm và viết về chủ đề buôn bán, bảo tồn động vật hoang dã.

Tham dự khóa tập huấn, các nhà báo đã có một ngày đi điền dã tại VQG Bạch Mã, tham gia hoạt động gỡ bẫy và nghe chia sẻ về công tác quản lý bảo tồn ĐVHD của các cán bộ kiểm lâm tại Vườn. Các thành viên tham dự chương trình cũng có một ngày Hội thảo để nghe chia sẻ từ cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia từ các tổ chức bảo tồn và chuyên gia báo chí.

Back To Top