skip to Main Content

Bình đẳng giới và hòa nhập xã hội trong FLEGT

Ngày 30/8, tại Hà Nội, Trung tâm vì Con người và Rừng (RECOFT), Quỹ Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã phối hợp tổ chức Tọa đàm: “Bình đẳng giới và hòa nhập xã hội trong Thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT): Triển vọng và ý nghĩa chính sách”. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường tiếng nói của các tổ chức ngoài công lập nhằm cải thiện quản trị rừng ở khu vực Mê Kông” (V4MK) do Liên minh Châu Âu tài trợ và được RECOFTC, WWF và PanNature phối hợp thực hiện tại Việt Nam.
Đọc tiếp

Diễn đàn cộng đồng tham gia vào quản trị rừng: Cơ hội và thách thức

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án “Hỗ trợ tiến trình đàm phán và thực thi VPA FLEGT", do Uỷ ban Châu Âu (EC) và Quỹ Môi trường Thuỵ Điển (SIDA) tài trợ thông qua WWF-Việt Nam, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã tổ chức “Diễn đàn cộng đồng tham gia vào quản trị rừng: Cơ hội và thách thức” nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức chung của cộng đồng đối với những cơ hội và thách thức tham gia trong quản trị rừng trong bối cảnh VPA thông qua việc tạo điều kiện cho bên (gồm cộng đồng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương) chia sẻ mối quan tâm và khả năng hợp tác với nhau trong lĩnh vực trồng, chế biến, kinh doanh và quản lý rừng và lâm sản.
Đọc tiếp

Quyền lợi và nghĩa vụ của cộng đồng trong tiến trình VPA/FLEGT

Nhằm giúp cộng đồng hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ trong tiến hình thực hiện Hiệp định Đối tác tự nguyện về Thực thi Lâm luật, Quản trị Rừng và Thương mại Lâm sản (VPA/FLEGT) , dự án “Hỗ trợ tiến trình đàm phán và thực thi Hiệp định Đối tác tự nguyện VPA FLEGT tại Lào và Việt Nam” đã thiết kế poster thể hiện xúc tích những nội dung này:
Đọc tiếp

PanNature tuyển cán bộ dự án

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là một trong hai đối tác tổ chức xã hội cùng với Quỹ Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) thực hiện Dự án “Tiếp cận chung tới các tiến trình Hiệp định đối tác tự nguyên (VPA) tại Lào và Việt Nam”. Dự án được tài trợ bởi Uỷ Ban Châu Âu (EC) và Quỹ Môi trường Thuỵ Điển (SIDA), kéo dài trong 4 năm từ 1/4/2014 đến hết 31/3/2018.
Đọc tiếp

PanNature tuyển Tư vấn thiết kế poster

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) hiện đang tham gia cùng với đối tác WWF Văn phòng Việt Nam và Tổng Cục Lâm nghiệp thực hiện dự án “Hỗ trợ tiến trình đàm phán và thực thi Hiệp định Đối tác tự nguyện VPA FLEGT tại Lào và Việt Nam” (sau đây được gọi là dự án FLEGT) được Liên minh Châu Âu và Quỹ Môi trường Thuỵ Điển tài trợ. Dự án được triển khai tại 2 nước Lào và Việt Nam trong thời gian từ tháng 4 năm 2014 đến hết tháng 3 năm 2018, WWF là tổ chức chịu trách nhiệm chính trước các nhà tài trợ về việc thực hiện của dự án. Để hỗ trợ tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về quyền lợi và nhận thức của cộng đồng trong tiến trình thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện về Thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản, PanNature tìm kiếm chuyên gia có đủ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trong việc thiết kế poster liên quan đến lĩnh vực trên, để làm công cụ truyền thông cộng đồng tại các xã mục tiêu của dự án.
Đọc tiếp

Vai trò của các tổ chức xã hội trong tiến trình đàm phán và thực hiện VPA-FLEGT

Đại diện Tổng cục Lâm Nghiệp, Bà Nguyễn Tường Vân đã đánh giá cao những đóng góp của VNGO Việt Nam trong tiến trình đàm phám trong việc tổ chức tham vấn lấy ý kiến của người dân, cộng đồng địa phương về các nội dung cam kết trong Hiệp định VPA:LD, VNTLAS, cấp phép (SRD, Vngo-legt, PanNature); Nâng cao nhận thức, tăng cường truyền thông về tiến trình đàm phám VPA cho các nhóm đối tượng khác nhau: cơ quan báo chí, các doanh nghiệp, hộ gia đình (CED, PAN NATURE, CORENARM); Đào tạo nâng cao năng lực cho các VNGO, doanh nghiệp, cộng đồng: SRD, CED, Viện QLRBV và CCR/NEP Con, PanNture, CORERNAM; Phản biện/đóng góp ý kiến trực tiếp về các nội dung của VPA; Nghiên cứu đánh giá tác động của VPA ảnh hưởng đến các nhóm đối tượng như doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ trồng rừng, doanh nghiệp nhập khẩu gỗ.
Đọc tiếp

Tập huấn về tuần tra bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng

Từ ngày 14 – 22/3/2016, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với các Hạt Kiểm lâm Đại Lộc (Quảng Nam), Nam Đông (Thừa Thiên – Huế) và Triệu Phong (Quảng Trị) tổ chức 3 hội thảo tập huấn tại ba tỉnh về tuần tra bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Ngoài ra, các đại biểu tham dự còn được cung cấp, cập nhật thông tin về tiến trình đàm phán VPA FLEGT.
Đọc tiếp
Back To Top