skip to Main Content

Đến lúc cần đánh giá lại các dự án đầu tư năng lượng tiểu vùng Mê Kông

Tài liệu "Đến lúc cần đánh giá lại các dự án đầu tư năng lượng tiểu vùng Mê Kông" mang đến một cái nhìn toàn cảnh cũng như phân tích sâu sắc về các dự án đầu tư năng lượng quy mô lớn được Ngân hàng Thế giới (ADB) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) ưu tiên. Các trường hợp điển hình bao gồm dự án tại Lào, dự kiến nhằm xuất khẩu điện sang Thái Lan và Việt Nam.
Đọc tiếp
Back To Top