skip to Main Content

Học đi đôi với hành: Câu chuyện thay đổi của các thúc đẩy viên

Năm 2018, khi mới ghi danh đăng ký một lớp tập huấn về kỹ năng thúc đẩy, Phúc thoạt tưởng rằng nó sẽ giống như mọi khóa học khác mà anh đã tham gia từ khi về công tác tại một công ty lâm nghiệp ở Huế. Nhưng những trải nghiệm của gần một tuần “học và hành” đã khiến Phúc quyết tâm không bỏ lỡ bất kỳ một buổi nào trong cả chuỗi tập huấn kéo dài suốt ba năm sau này.
Đọc tiếp

Tập huấn về FPIC

Nếu chỉ nhìn vào cách giải nghĩa có đôi chút "khô khan" - Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, trước và được thông tin đầy đủ - sẽ khó hình dung một lớp tập huấn FPIC có thể sôi nổi và gắn kết đến vậy.
Đọc tiếp
Back To Top