skip to Main Content

Góp ý kiến cho dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi)

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 của Chính phủ, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì xây dựng dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi). Theo kế hoạch, dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) sẽ trình Chính phủ vào tháng 2 năm 2010, trình Quốc hội xem xét vào tháng 5 và thông qua vào tháng 10 năm 2010. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo lần 3 Luật Khoáng sản (sửa đổi, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy ý kiến của nhân dân và các doanh nghiệp trong cả nước.

Là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, Trung tâm Con người và Thiên nhiên quan tâm đến lĩnh vực tài nguyên khoáng sản trong mối liên hệ với tăng trưởng, xóa đói giảm nghèo và mục tiêu quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm hướng đến phát triển bền vững ở Việt Nam.

Khai thac than o Dien Bien

Một hầm khai thác than của tư nhân tại tỉnh Điện Biên. Ảnh: PanNature.

Trung tâm ủng hộ chủ trương của Nhà nước về hạn chế khai thác và xuất khẩu khoáng sản dạng thô, dự trữ và tiết kiệm khoáng sản cho phát triển lâu dài, không vì lợi ích kinh tế trước mắt mà khai thác khoáng sản bằng mọi giá gây ô nhiễm và huỷ hoại môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của nhân dân. Trung tâm cho rằng yêu cầu thống nhất quản lý chặt chẽ và hiệu quả hoạt động khoáng sản ở Việt Nam là hết sức cấp bách. Vì thế, Luật Khoáng sản (sửa đổi) phải thể hiện được tính nghiêm minh của pháp luật nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của hoạt động khoáng sản, ngăn chặn hiện tượng tài nguyên quốc gia bị khai thác và sử dụng lãng phí, trái pháp luật, không minh bạch.

Trung tâm đánh giá cao Ban soạn thảo Luật khoáng sản tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo luật lần này. Các ý kiến đóng góp và nội dung đề xuất của Trung tâm cho các bản dự thảo lần 2, lần 3 của Luật Khoáng sản (sửa đổi) có trong các file công văn góp ý dưới đây.

Khai thac than o Ha Tu, Quang Ninh

Khai thác than tại Quảng Ninh. Ảnh: PanNature.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top