skip to Main Content
Tham Gia Khóa Học Quay Phim Do Đại Sứ Quán Mỹ Tổ Chức

Tham gia khóa học quay phim do Đại sứ quán Mỹ tổ chức

Từ ngày 22 – 29/7/2011, anh Hoàng Văn Chiên – Cán bộ Phòng Truyền thông thuộc Trung tâm Con người và Thiên nhiên đã tham gia khóa học quay và dựng phim do Đại sứ quán Mỹ tổ chức tại Hà Nội.

Khóa học được tổ chức với mục đích nâng cao trình độ, hướng dẫn cách tiếp cận và truyền tải thông tin bằng hình ảnh một cách nhanh, ngắn và dễ hiểu nhất tới người xem.

Tham gia khóa học gồm 12 học viên, trong đó có 6 học viên thuộc các cơ quan báo chí và 6 học viên thuộc các tổ chức phi chính phủ.

Các học viên tham gia khóa học.

Khóa học đã được tổ chức trong vòng 8 ngày. Trong thời gian đó, giáo viên, chuyên viên dựng, quay phim trong và ngoài nước đã giới thiệu các nội dung như: các loại phim tài liệu, các bước thực hiện một bộ phim tài liệu, lý thuyết camera và kỹ thuật quay phim.

Ngoài ra, trong qua trình dựng phim, các học viên còn được nghe giới thiệu các nguyên tắc để thực hiện bộ phim ngắn trong giai đoạn hậu kỳ. Sau khóa tập huấn , các học viên đã thực hành quay và dựng các phim ngắn hoàn chỉnh để đăng tải trên trên kênh video trực tuyến YouTube.

Hoàng Chiên

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top