skip to Main Content

Video: Tọa đàm về tác động của thủy điện dòng chính Mê Kông

Buổi tọa đàm “Thủy điện dòng chính Mê Kông: Sinh kế, an ninh lương thực và sự bình ổn của khu vực” do Trung tâm Con người và Thiên nhiên phối hợp với Viện Nghiên cứu Lập pháp (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) tổ chức vào ngày 4/10/2011 phát sóng trên Đài truyền hình VTC.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top