skip to Main Content

Tập huấn đánh giá và phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn

Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển du lịch sinh thái (DLST) nhờ có cảnh quan đa dạng và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Bên cạnh đó, các giá trị văn hóa độc đáo của mỗi vùng miền cũng là thế mạnh cuốn hút khách du lịch. Tuy nhiên, để có thể xây dựng được một mô hình phát triển DLST phù hợp là cả một quá trình không hề đơn giản, đòi hỏi các nhà quản lý, các tổ chức kinh doanh du lịch và cộng đồng địa phương đều được tiếp cận và tham gia.

Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải. (Ảnh: Minh Xuân)

Khu bảo tồn (KBT) thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông (Hòa Bình) cùng với KBT loài và sinh cảnh Mù Cang Chải (Yên Bái) và KBT loài và sinh cảnh Voọc mũi hếch Khau Ca (Hà Giang) đều là những nơi có nguồn tài nguyên thiên nhiên và nhân văn phong phú, độc đáo, có nhiều triển vọng phát triển loại hình DLST song hành với bảo tồn tài nguyên và tạo sinh kế cho người dân địa phương.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của dự án và các đối tác địa phương, từ ngày 05/8/2012 đến ngày 07/8/2012 tại thành phố Hà Giang, Dự án Sự tham gia của các tổ chức bảo tồn địa phương trong quản lý bảo vệ rừng đặc dụng đã tổ chức khóa tập huấn Đánh giá và phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn cho hơn 20 cán bộ dự án và cán bộ quản lý của ba KBT nêu trên.

Khóa tập huấn nhằm giúp các thành viên tiếp cận về DLST và tìm ra những cơ hội để phát triển các dự án, chương trình DLST tại KBT trên cơ sở tìm hiểu và phân tích các nguyên tắc của phát triển DLST; những điểm hấp dẫn tiềm năng và sẵn có; nhu cầu của thị trường du lịch; dịch vụ và cơ sở hạ tầng; sự cạnh tranh trong DLST; năng lực tổ chức và nhân sự; những cân nhắc về kinh tế và văn hóa – xã hội; những cân nhắc về môi trường và đa dạng sinh học…

Trong suốt chương trình tập huấn, các thành viên đã có nhiều cơ hội chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn liên quan.

Kết quả thu được sau khóa tập huấn cho thấy hoạt động này cần được mở rộng đến cộng đồng tại các KBT nhằm xây dựng nhận thức chung về DLST, không chỉ đối với cán bộ dự án mà cả người dân tại chỗ và các đối tác liên quan, tiến tới phát triển mô hình DLST ngay tại địa phương trong tương lai.

Lê Thị Thúy Vinh (FFI)

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top