skip to Main Content
Tin Truyền Hình Về Diễn đàn Tài Nguyên Mê Kông II

Tin truyền hình về Diễn đàn Tài nguyên Mê Kông II

Bản tin ngắn do Kênh VTV 2 thực hiện về Diễn đàn Tài nguyên Mê Kông II do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư ở nước ngoài (VAFIE), Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Lào — Campuchia (VILACAED), Tổ chức Forest Trends và Tạp chí Đầu tư Nước ngoài tổ chức vào ngày 10/5/2013 tại Tam Đảo.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top