skip to Main Content

Hội thảo tập huấn: EITI 2013 với bối cảnh Việt Nam

Trong ba ngày từ ngày 4 đến 6/6, tại Đồ Sơn (Hải Phòng), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Liên minh Khoáng sản và Viện Giám sát Nguồn thu (RWI) phối hợp tổ chức hội thảo tập huấn “Sáng kiến minh bạch trong công nghiệp khai thác (EITI) 2013 với bối cảnh Việt Nam”.

Gần 40 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội tham dự hội thảo được cung cấp thông tin tổng quát về Bộ tiêu chuẩn EITI 2013 cũng như cập nhật những yêu cầu mới của Bộ tiêu chuẩn này.

050614_taphuaneiti
Toàn cảnh buổi tập huấn (Ảnh: PanNature)

Hội thảo cũng là dịp để các bên tham dự thảo luận về tiến trình tham gia, những lợi ích Việt Nam sẽ thu nhận được khi tham gia EITI cũng như những giải pháp thúc đẩy sự tham gia EITI của Việt Nam để góp phần quản trị tốt ngành khai khoáng.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nêu lên những vấn đề nổi cộm của ngành khai thác khoáng sản ở Việt Nam như: Rủi ro về môi trường, xã hội còn cao; Chính sách quản lý chưa phù hợp; Thiếu cơ chế cho cộng đồng tham gia cũng như cơ chế liên kết, chia sẻ và công khai thông tin.

Tài liệu hội thảo:

Chương trình hội thảo

Quản trị tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam và một số thách thức

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)

Một số nội dung về Sáng kiến Minh bạch trong ngành công nghiệp khai thác

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)

Sáng kiến minh bạch trong công nghiệp khai thác: Sử dụng Bộ tiêu chuẩn EITI cho tái cơ cấu

Viện Giám sát Nguồn thu (Revenue Watch Institute – RWI)

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top