skip to Main Content

Góp ý sửa đổi, bổ sung Nghị định 99/2010/NĐ-CP về Chính sách chi trả Dịch vụ Môi trường Rừng

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) của Việt Nam chính thức được áp dụng trên toàn quốc sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010. Theo Bộ NN-PTNT, sau hơn 03 năm thực hiện chính sách này bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực. Tuy nhiên, do đây là chính sách mới, lần đầu áp dụng tại Việt Nam nên đã bộc lộ một số bất cập, tồn tại cần được sửa đổi, điều chỉnh.

Ảnh minh họa: Hoàng Thủy/PanNature
Ảnh minh họa: Hoàng Thủy/PanNature

Đáp ứng yêu cầu của Bộ NN-PTNT theo công văn số 1653/BNN-TCLN ngày 14 tháng 2 năm 2015 về việc đề nghị góp ý cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 về chính sách chi trả DVMTR, Mạng lưới Đất rừng Việt Nam (FORLAND) thông qua hai tổ chức đầu mối là Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn và Quản lý Tài nguyên (CORENARM) và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã phối hợp tổ chức Hội thảo nhằm ghi nhận các ý kiến đóng góp từ các bên liên quan, thành phần tham dự hội thảo bao gồm đại diện của Tổng cục Lâm nghiệp, Quỹ BVPTR trung ương, Quỹ BVPTR địa phương các tỉnh miền bắc, miền trung và tây nguyên, các cơ quan quản lý lâm nghiệp cấp tỉnh, chủ rừng nhà nước, chuyên gia nghiên cứu, một số nhà máy thủy điện, UBND xã và đại diện các cộng đồng, nhóm hộ tham gia và hưởng lợi từ chi trả DVMTR. Báo cáo này được xây dựng dựa trên cơ sở (1) kết quả của Hội thảo, (2) kết quả thảo luận và trao đổi trong nội bộ FORLAND; (3) Kết quả tham vấn trực tiếp tại các địa phương, và (4) các phát hiện liên quan đến chi trả DVMTR tại cơ sở do PanNature, CORENARM và CRD phối hợp thực hiện.

Định hướng góp ý cho sửa đổi chính sách này của FORLAND dựa trên các mục tiêu của chi trả DVMTR, đảm bảo tính công bằng và bền vững của quá trình chi trả, và tăng cường sự tham gia của người dân khi thực hiện chính sách này. Vì thế, báo cáo góp ý này sẽ bao gồm 03 phần chính: (1) Các góp ý cho nội dung Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 99/2010/NĐ-CP; (2) Các góp ý ngoài nội dung của Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 99/2010/NĐ-CP; và (3) Các góp ý và khuyến nghị bổ sung.

Mời Quí vị xem chi tiết Báo cáo và Công văn góp ý trong file đính kèm.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top