skip to Main Content

100 câu hỏi quan trọng cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học toàn cầu

Mục đích chính và lý do thực hiện nghiên cứu bảo tồn là phục vụ cho đa dạng sinh học, thông qua xác định các mô thức và cơ chế, lượng hóa những thay đổi, phát hiện vấn đề hoặc thử nghiệm các giải pháp. Nhiều thành công trong công tác bảo tồn đạt được là nhờ thực tiễn hóa thành công khoa học bảo tồn vào thực tiễn bảo tồn (Robinson, 2006). Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng vẫn có sự không trùng khớp giữa những ưu tiên của các nhà nghiên cứu và nhu cầu của những người thực hiện bảo tồn (Stinchcombe và cộng sự, 2002; Linklater, 2003; Knight và cộng sự, 2008). Và một phần giải pháp cho vấn đề này là xác định nhu cầu nghiên cứu của người thực hiện bảo tồn. 

Ảnh minh họa: PanNature
Ảnh minh họa: PanNature

Một khảo sát trước đây (Sutherland và các cộng sự, 2006) đã xác định các câu hỏi phù hợp nhất cho các nhà hoạch định chính sách và người thực hiện bảo tồn tại Vương quốc Anh. Các cá nhân tham gia cuộc khảo nghiệm này đến từ 37 đơn vị và tổ chức, bao gồm các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ (NGO) và giới hàn lâm. Trong đó, các câu hỏi do các nhà hoạch định chính sách và những người thực thi bảo tồn lựa chọn. Khảo sát chọn đối tượng tham vấn là cộng đồng hàn lâm với mục đích giúp các nhà hoạch định chính sách lên chương trình nghị sự nghiên cứu, tuy nhiên khảo sát đã được cả cơ quan nhà nước và các tổ chức phi chính phủ sử dụng một cách rộng rãi để định hướng các chương trình nghiên cứu. Việc bản báo cáo khảo sát được đón nhận rộng rãi cho thấy sự quan tâm đáng kể tới cách tiếp cận này. Đây là báo cáo được tải về nhiều nhất trong tất cả tạp chí của Hội Sinh thái Anh (British Ecologycal Society) và là tài liệu được tải về nhiều thứ ba trong số 850 tạp chí khoa học của Nhà Xuất bản Blackwell trong năm 2006.

Mục tiêu của nhóm tác giả là biên soạn một bộ danh sách 100 câu hỏi mà nếu được trả lời sẽ có tác động lớn đến thực tiễn bảo tồn đa dạng sinh học toàn cầu. Để đạt mục tiêu này, nhóm tác giả đã tập hợp một nhóm các đại diện cao cấp từ các tổ chức bảo tồn lớn, các hiệp hội chuyên gia khoa học, các trường đại học trên thế giới. Đối tượng độc giả  hướng đến là các nhà nghiên cứu với hy vọng giúp công việc của họ có tính ứng dụng hơn với thực tiễn bảo tồn; và các tổ chức (bao gồm các cơ quan nhà nước và các cơ quan liên chính phủ) với mong muốn họ nhìn nhận và định hướng lại các chương trình nghiên cứu bảo tồn và kế hoạch hỗ trợ tài chính. 

Bản dịch tiếng Việt này do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) thực hiện. 

Mời quý vị đọc tài liệu trực tuyến tại đây:

 

Hoặc tải bản điện tử tại đây. Bản tiếng Anh có thể tham khảo tại đây

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top