skip to Main Content
Video: Tập Huấn “Công Cụ đánh Giá Tác động Môi Trường Trong Vai Trò Giám Sát Và Bảo Vệ Môi Trường”

Video: Tập huấn “Công cụ đánh giá tác động môi trường trong vai trò giám sát và bảo vệ môi trường”

Trong hai ngày 17 và 18/9/2015, Trung tâm Con người và Thiên nhiên đã phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học Kỹ thuật tỉnh Hà Giang tổ chức hội thảo tập huấn: “Thúc đẩy công cụ đánh giá tác động môi trường trong vai trò giám sát và bảo vệ môi trường”. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang đã đến tham dự và đưa tin.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top