skip to Main Content
Gỗ Lậu Tại Việt Nam Qua Góc Nhìn Báo Chí: Thực Trạng, Nguyên Nhân Và Giải Pháp

Gỗ lậu tại Việt Nam qua góc nhìn báo chí: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

Gỗ lậu là một trong những chủ đề được các cơ quan báo chí quan tâm trong những năm vừa qua. Với vai trò là cầu nối thông tin giữa thực tế và công luận, bao gồm cả các nhà hoạch định chính sách; góp phần xây dựng chính sách pháp luật nói chung và chính sách lâm nghiệp nói riêng, trong những năm vừa qua, báo chí có vai trò quan trọng trong phòng chống gỗ lậu, góp phần bảo vệ bền vững nguồn tài nguyên rừng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có nghiên cứu nào đánh giá về hiệu quả của truyền thông báo chí trong việc phòng chống gỗ lậu và bảo vệ rừng.      

020216_golaubaochi

Báo cáo Gỗ lậu tại Việt Nam qua góc nhìn báo chí: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp, do Forest Trends phối hợp với PanNature thực hiện, mô tả thực trạng gỗ lậu hiện nay ở Việt Nam qua góc nhìn của báo chí. Báo cáo tập trung vào các câu hỏi sau:

  • Thực trạng gỗ lậu được các cơ quan báo chí ở Việt Nam phản ánh như thế nào?
  • Yếu tố nào đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các bài báo mô tả thực trạng đó?
  • Thực trạng gỗ lậu được phản ánh bởi các cơ quan báo chí có khác biệt gì so với thực tế và đâu là những lý do dẫn đến những khác biệt đó?
  • Cần có những giải pháp gì nhằm giảm thiểu các khác biệt nêu trên?   

Tải toàn văn báo cáo: File PDF

Đọc Báo cáo trực tuyến:

 

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top