skip to Main Content

Bản tin Chính sách số 20: Tự do thương mại và Quản trị tài nguyên – môi trường

Năm 2016 đánh dấu tròn 30 năm Việt Nam tiến hành công cuộc Đổi Mới với nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế – xã hội. Có thể nói Việt Nam đã hoàn thành một chu kỳ tăng trưởng ngoạn mục với nền tảng là vốn tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động trẻ, rẻ, dồi dào và nguồn hỗ trợ phát triển, đầu tư nước ngoài.

Năm 2016 cũng có thể xem là năm bản lề của một chu kỳ phát triển mới với những nền tảng mới cho tăng trưởng kinh tế: mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại, liên kết nền kinh tế với khu vực và thế giới. Cộng đồng kinh tế ASEAN, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU và hàng loạt các hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương khác đang được xem là những điều kiện mới cho Việt Nam cất cánh.

Việc gia nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu một mặt mang lại nhiều cơ hội phát triển cho đất nước, một mặt lại có nguy cơ gia tăng mức độ tổn thương về xã hội, môi trường, an ninh phi truyền thống. Ở khía cạnh vĩ mô, có thể tính đến các thách thức sau: (i) Dịch chuyển sản xuất kèm theo dịch chuyển các ngành công nghiệp có nguy cơ ô nhiễm cao; (ii) Gia tăng xu thế chiếm hữu tài nguyên, tư nhân hóa công sản, gia tăng bất bình đẳng trong tiếp cận nguồn tư liệu sản xuất; (iii) Suy giảm nguồn tài nguyên thiên nhiên do gia tăng xuất khẩu nguyên liệu thô phục vụ thị trường toàn cầu; (iv) Áp lực về chính sách, thể chế nhằm đáp ứng các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế về môi trường; và (v) Tác động phản hồi từ các hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp trong nước ra nước ngoài lên chính Việt Nam.

Hiện nay, thực tế cho thấy tác động lên môi trường từ các hoạt động phát triển đã và đang đe dọa đến tính bền vững của các thành quả kinh tế – xã hội. Chính vì vậy, việc nhận diện những nguy cơ, thách thức này trong bối cảnh tự do hóa thương mại là rất cần thiết. Đây là chủ đề thảo luận của Bản tin Chính sách kỳ này cùng với những gợi mở về giải pháp nhằm đáp ứng tình hình phát triển mới, giảm thiểu rủi ro và những tác động tiềm tàng từ quá trình hội nhập kinh tế và tự do hóa thương mại.

BTCS-Q4-2015-cover

Các bài viết nổi bật trong số này:

  • Quản trị môi trường trong giai đoạn phát triển mới 
  • Động lực kinh tế mới và những dự báo tác động tới môi trường
  • Hoàn thiện thể chế chính sách BVMT – Yêu cầu tất yếu của hội nhập
  • Chuyển dịch đầu tư đón đầu TPP & các tác động tiềm tàng
  • Hội nhập kinh tế, tự do thương mại và nguy cơ chiếm hữu tài nguyên
  • Tự do thương mại & tác động đến hiệu quả quản trị rừng
  • Hội nhập & thay đổi của ngành Gỗ sẽ thúc đẩy quản trị rừng tốt hơn
  • Bảo tồn ĐVHD trong TPP: Cam kết thôi chưa đủ!

Đọc bản tin trực tuyến tại đây:

 

Hoặc tải File PDF (2.82MB)

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top