skip to Main Content

Video: Nghiến cổ thụ vẫn ngã xuống trong rừng đặc dụng

Tư liệu ghi lại vụ việc phá rừng nghiến cổ thụ ngay tại vùng lõi rừng đặc dụng Phong Quang, khu vực Lũng Chuối, thôn Lũng Thiềng, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang những ngày cuối tháng 9/2016, thực hiện bởi Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature). 

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top