skip to Main Content
Pak Beng – Đập Thứ Ba Trên Dòng Chính Hạ Lưu Sông Mê Công

Pak Beng – Đập thứ ba trên dòng chính Hạ lưu sông Mê Công

Nằm trong kế hoạch xây dựng 11 đập thủy điện trên dòng chính Hạ nguồn sông Mê Công, sau thủy điện Xayaburi và Don Sahong, ngày 07/11/2016 Chính phủ Lào đã đệ trình dự án Pak Beng lên Ủy ban sông Mê Công (MRC) theo Quy trình Thông báo, Tham vấn trước và Thỏa thuận (PNPCA). Sau khi đánh giá hồ sơ của dự án, ngày 13/01/2017 Ủy ban Liên hợp của MRC đã có cuộc họp đầu tiên bàn về Quy trình PNPCA đối với dự án này. Tại cuộc họp, MRC đã quyết định Quy trình PNPCA kéo dài 6 tháng của dự án thủy điện Pak Beng chính thức được khởi động, tính từ ngày 20/12/2016.

Thông tin về con đập này đã được Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cung cấp trong ấn phẩm “Pak Beng – Đập thứ ba trên dòng chính Hạ lưu sông Mê Công”.

Quý vị quan tâm vui lòng tải file PDF hoặc đọc trực tuyến dưới đây:

 

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top