skip to Main Content

Hội thảo – Tập huấn thực hiện Giám sát – Đánh giá Chi trả Dịch vụ Môi trường rừng

Ngày 14-15/02/2017, Mạng lưới Đất rừng (FORLAND), gồm 3 tổ chức Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM) và Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Môi trường Bền vững (SEEDs), phối hợp với Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Việt Nam, Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Thừa Thiên Huế và WWF Việt Nam tổ chức Họp thảo luận về Bộ công cụ Giám sát – Đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng và tập huấn sử dụng thiết bị di dộng trong giám sát tuần tra bảo vệ rừng chi trả  dịch vụ môi trường rừng tại thành phố Huế.

Sự kiện có sự tham gia của các đại biểu đến từ Tổng cục Lâm nghiệp (Vụ Kế hoach – Tài chính Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế), 8 Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Quảng Nam, Lào Cai, Đắk Lắk và Gia Lai cùng đại diện các chủ rừng tổ chức, kiểm lâm, các tổ quản lý bảo vệ rừng và cả đại diện các đơn vị thủy điện sử dụng DVMTR.

Hội thảo nhằm mục đích tham vấn ý kiến các bên liên quan để hoàn thiện Hướng dẫn về thực hiện giám sát – đánh giá chi trả DVMTR ở cấp tỉnh, ứng dụng thử nghiệm để cung cấp các thông tin đầu vào cho các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình xây dựng một thông tư hướng  dẫn thực hiện Giám sát – Đánh giá chi trả DVMTR vào cuối năm 2017.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Giám đốc PanNature giới thiệu chương trình. (Ảnh: PanNature)
Ông Phạm Ngọc Dũng, Giams đốcQuỹ BVPTR Huế phát biểu khai mạc. (Ảnh: PanNature)
Ông Phạm Hồng Lượng, Vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính, đại diện Tổng cục Lâm nghiệp phát biểu khai mạc. (Ảnh: PanNature)
TS Ngô Trí Dũng (CORENARM) đại diện nhóm nghiên cứu chia sẻ chi tiết về bộ công cụ thực hiện giám sát đánh giá chi trả DVMTR. (Ảnh: PanNature)
Toàn cảnh Hội thảo. (Ảnh: PanNature)

Tài liệu Hội thảo: 

Chương trình Hội thảo

Các bài trình bày:

Khung nội dung và bộ chỉ số giám sát đánh giá chi trả DVMTR 
Th.S. Nguyễn Hải Vân, PanNature

Công cụ thu thập dữ liệu GS-ĐG chương trình PFES
TS. Ngô Trí Dũng, CORENARM

Phát triển ứng dụng di động giám sát thực hiện tuần tra bảo vệ rưdng trong cho trả DVMTR cấp địa phương
KS. Ngô Hải Ly, PanNature

Ứng dụng GeoODK thực hiện tuần tra bảo vệ rừng trong chi trả DVMTR cấp địa phương
Phùng Ngọc Khanh, Tư vấn của PanNature

Tài liệu tham khảo:

Hướng dẫn thực hiện Giám sát – đánh giá Chi trả dịch vụ môi trường rừng cấp tỉnh:

Phần 1: Khung nội dung, bộ chỉ số và công cụ thực hiện giám sát – đánh giá chi trả DVMTR cấp tỉnh 
Phần 2: Sử dụng ứng dụng di động giám sát tuần tra bảo vệ rừng trong chi trả DVMTR cấp tỉnh
Sử dụng SMART trong quản lý CSDL và truy xuất các báo cáo hoạt động

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top