skip to Main Content

Sáng kiến Quản lý rủi ro môi trường trong đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc

Sáng kiến Quản lý rủi ro môi trường trong đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đã được bảy hiệp hội tài chính Trung Quốc ký kết trong khuôn khổ Diễn đàn Tài chính xanh quốc tế vừa diễn ra vào 5/9 vừa qua. Đây là động thái quan trọng để khuyến khích và xúc tiến việc quản lý rủi ro môi trường đối với các tổ chức tài chính và doanh nghiệp Trung Quốc khi đầu tư ra nước ngoài .

Sáng kiến do Ủy ban Tài chính xanh (GFC) thuộc Hiệp hội Tài chính và ngân hàng Trung Quốc, Hiệp hội Đầu tư Trung Quốc (IAC), Hiệp hội Ngân hàng Trung Quốc (CBA), Hiệp hội Quản lý tài sản Trung Quốc (AMAC), Hiệp hội Quản lý tài sản bảo hiểm Trung Quốc (IAMAC), Hiệp hội Ủy thác Trung Quốc (CTA) và Văn phòng Hợp tác kinh tế đối ngoại (FECO) thuộc Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc, đồng khởi xướng.

Các hiệp hội cho rằng bằng việc cải thiện quản lý rủi ro môi trường của các dự án đầu tư nước ngoài và áp dụng các nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm, các tổ chức tài chính và doanh nghiệp Trung Quốc có thể đẩy nhanh đáng kể tiến trình thực hiện các mục tiêu bền vững quan trọng như “xanh hóa” Sáng kiến Một vành đai, Một con đường, hoàn thành Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vữngHiệp định Paris về biến đổi khí hậu, đồng thời thực hiện “Hướng dẫn Thiết lập Xanh hóa Hệ thống Tài chính” do bảy bộ nhà nước ban hành.

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) xin giới thiệu tới độc giả bản dịch tiếng Việt của “Sáng kiến Quản lý rủi ro môi trường trong đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc”.  Quý vị có thể tham khảo bản gốc Tiếng Anh tại đây.

Vào tháng 2/2013, Bộ Thương Mại và Bộ Môi trường Trung Quốc cũng ban hành “Hướng dẫn Bảo vệ Môi trường trong Đầu tư và Hợp tác nước ngoài của Trung Quốc“.  Bản Hướng dẫn được đánh giá là một nỗ lực để cải thiện hình ảnh đầu tư bên ngoài lãnh thổ của Trung Quốc. PanNature cũng đã dịch bản Hướng dẫn này sang Tiếng Việt.

Đọc trực tiếp nội dung Sáng kiến:

 

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top