skip to Main Content
Tập Huấn: EITI – Đảm Bảo Bền Vững Trong Lĩnh Vực Khai Thác Khoáng Sản

Tập huấn: EITI – Đảm bảo bền vững trong lĩnh vực khai thác khoáng sản

Ngày 24 và 25/12, tại thành phố Đông Hà (Quảng Trị), Liên minh Khoáng sản Việt Nam (do Trung tâm Con người và Thiên nhiên – PanNature –  là cơ quan điều phối) phối hợp với Ban Kinh tế – Ngân sách (HĐND tỉnh Quảng Trị) tổ chức Tập huấn “Sáng kiến Minh bạch trong công nghiệp khai thác (EITI): Đảm bảo bền vững trong lĩnh vực khai thác khoáng sản”.

Lớp tập huấn thu hút sự tham dự của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp khai khoáng và các cộng đồng nơi diễn ra hoạt động khoáng sản của tỉnh Quảng Trị.

Học viên của lớp tập huấn được cung cấp thông tin cụ thể, cập nhật hơn về: Các lợi ích khi tham gia EITI, Những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng các tiêu chuẩn EITI ở Việt Nam từ thực tiễn các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, ban ngành địa phương, đặc biệt là Bộ tiêu chuẩn EITI 2016 và khung thể chế và pháp lý của Việt Nam trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Qua lớp tập huấn, các học viên cũng trao đổi, thảo luận về thực tiễn và tác động từ các hoạt động khai thác khoáng sản tại địa phương, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện EITI tại tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới.

Tài liệu hội thảo:

Những bất cập và thách thức trong quản lý nhà nước về khoáng sản
TS Lê Ái Thụ – Hội địa chất Kinh tế Việt Nam

Tác động từ khai thác khoáng sản đến môi trường trên địa bàn tỉnh quảng trị
Nguyễn Đăng Ánh – Phó trưởng Ban KTNS – HĐND tỉnh Quảng Trị

Tình hình thực hiện các hoạt động quản lý và khai thác khoáng sản ở Hà Giang
Cao Hồng Kỳ, Chủ tịch Liên Hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang

Sáng kiến minh bạch trong ngành công nghiệp khai thác (EITI)
Ths. Nguyễn Ngọc Quang – PanNature

Tiêu chuẩn EITI và khung thể chế và pháp lý của Việt Nam trong hoạt động khai thác khoáng sản
TS Lê Ái Thụ – Hội địa chất Kinh tế Việt Nam

Tiêu chuẩn EITI 2016 về quản lý và phân bổ nguồn thu từ hoạt động khoáng sản
PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Nga – Đại học Mỏ địa chất

Chi tiêu kinh tế và xã hội: Cơ sở lý luận, Tiêu chuẩn eiti 2016 và Khung pháp lý Việt Nam
Trần Thanh Thủy – Tổ chức Oxfam

Một số hình ảnh tại Hội thảo

Bà Trần Thanh Thủy trình bày tại tọa đàm
Bà Đoàn Thị Hoài Nga trình bày tại tọa đàm
Ông Cao Hồng Kỳ chia sẻ tại tọa đàm
Ông Lê Ái Thụ chia sẻ tại tọa đàm

Back To Top