skip to Main Content
Đồng Quản Lý Tài Nguyên Thiên Nhiên – Những Mô Hình Tốt Và đề Xuất Chính Sách

Đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên – Những mô hình tốt và đề xuất chính sách

“Đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên – Những mô hình tốt và đề xuất chính sách” là chủ đềHội thảo quốc tế “Bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, lần thứ 2” diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/6, tại TP Đà Nẵng.

Hội thảo do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Nhóm Nghiên cứu – Giảng dạy Môi trường và Tài nguyên Sinh vật, Đại học Đà Nẵng (DN-EBR) đồng tổ chức.

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn cho cộng đồng và các tổ chức xã hội chia sẻ những mô hình, bài học tốt về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề:

·     Mô hình đa bên trong quản trị tài nguyên thiên nhiên ở miền Trung và Tây Nguyên
·     Các mô hình bảo vệ tà nguyên thiên nhiên do cộng đồng thực hiện ở miền Trung và Tây Nguyên (gồm rừng, biển, nước ngọt);
·     Vai trò của người dân trong giám sát quản trị tài nguyên thiên nhiên: nhìn từ REDD+, PFES;
·     Sự tham gia của cộng đồng và chia sẻ lợi ích công bằng trong quản trị khu bảo tồn
·     Khu bảo tồn cộng đồng do cộng đồng quản lý: thực tiễn và đề xuất chính sách

Tham dự sự kiện có hơn 100 đại biểu là đại diện các tổ chức xã hội, chủ rừng, cộng đồng dân cư, nhà khoa học, đại diện chính quyền các cấp, giảng viên các trường đại học, cao đẳng và một số đại biểu nước ngoài đến từ Nhật Bản và Campuchia. Phó chủ tịch TP Đà Nẵng và Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng tham dự sự kiện.

Hội thảo do Tổ chức Oxfam (trong khuôn khổ Dự án Quản trị tài nguyên nước – PEMII), Hội Động vật Frankfurt, Báo VietnamNews tài trợ. 

Bài trình bày:

Đồng quản lý nghề cá nhỏ ven bờ: Các vấn đề và cách tiếp cận cho Việt Nam
GS.TS Vũ Chu Hồi

Đồng quản lý rừng ở Việt Nam, những cách tiếp cận và thực tiễn
Ths Nguyễn Đức Tố Lưu – Trưởng phòng Quản trị tài nguyên (PanNature)

Một số hình ảnh tại Hội thảo

Back To Top