skip to Main Content

PanNature tuyển Thực tập sinh

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cần tuyển 01 thực tập sinh hỗ trợ cho dự án nghiên cứu “Công lý cho “làng ung thư” ở Việt Nam: Nghiên cứu thực trạng, lỗ hổng pháp lý và đề…

Đọc tiếp

PanNature tuyển thực tập sinh

Trung tâm Con người và Thiên nhiên hiện đang có 02 cơ hội dành cho thực tập sinh: 01 thực tập sinh nghiên cứu về giám sát vi phạm pháp luật trong lĩnh bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản và bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam (liên quan đến việc thực thi Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Bảo vệ Tài nguyên Nước, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng, Luật Biển, Luật Khoáng sản và Luật Đất đai); 01 thực tập sinh biên dịch tiếng Anh.Hạn chót nộp hồ sơ: 10/12/2008.
Đọc tiếp
Back To Top