skip to Main Content

PanNature tuyển Tình nguyện viên

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) hiện có nhu cầu tuyển dụng 02 tình nguyện viên hỗ trợ các công việc liên quan đến nghiên cứu, dịch thuật và truyền thông về các chủ đề liên quan đến môi trường và bảo tồn thiên nhiên.
Đọc tiếp

PanNature tuyển tình nguyện viên

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường. Trung tâm cần tuyển một số tình nguyện viên hỗ trợ công việc xây dựng cơ sở dữ liệu về môi trường.
Đọc tiếp
Back To Top