skip to Main Content

Bảo tồn ĐDSH: Thách thức và cơ hội hợp tác giữa chính phủ với các tổ chức xã hội*

Sau 30 năm Đổi Mới, Việt Nam đã chuyển mình về phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo với nhiều thành tựu được ghi nhận rộng rãi. Song song với quá trình mở cửa, Việt Nam cũng đã nhận được nhiều sự trợ giúp từ cộng đồng quốc tế trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Với vị thế là một trong những trung tâm đa dạng sinh học của thế giới, Việt Nam đã đầu tư nhiều nguồn lực để giữ gìn nguồn di sản thiên nhiên quý báu này. Tuy nhiên, một thực tế không thể phủ nhận là đa dạng sinh học của Việt Nam đã và đang bị giảm sút nghiêm trọng theo thời gian và chưa hề có dấu hiệu phục hồi.
Đọc tiếp

Góp ý cho Dự thảo Nghị định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Thực hiện Công văn số 1514/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 19/3/2015 về việc lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã phân tích cụ thể các rủi ro trong hoạt động ĐTRNN và đưa ra một số kiến nghị về ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài và xây dựng hình ảnh cho các nhà đầu tư Việt Nam.
Đọc tiếp

Chăm sóc màu xanh Hà nội: cần “đông – tây y kết hợp”

Đến hôm nay thì đã “hạ hồi phân giải”, rằng việc “chặt 6.700 cây xanh ở Hà nội” được coi là “phản khoa học, trái pháp lý, và phi văn hóa”[1]. Nhưng, dù gì thì “sự cũng đã rồi”, nên bàn nhau về hiến kế để quản lý tốt “màu xanh Hà nội” cho tương lai mới là “việc cần làm” lúc này!
Đọc tiếp

Cần thêm những quy định đột phá hỗ trợ khởi kiện các hành vi gây ô nhiễm môi trường

Lần đầu tiên Hiến pháp Việt Nam ghi nhận một quyền con người mới, đó là Quyền môi trường. Là luật chuyên ngành nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp, Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ tạo cơ chế để người dân thực hiện quyền con người của mình.
Đọc tiếp

Kiểm lâm địa bàn – nhân tố quan trọng trong mô hình đồng quản lý rừng đặc dụng ở KBT Ngọc Sơn – Ngổ Luông

Nhiệm vụ của kiểm lâm địa bàn cấp xã được quy định tại Điều 13 của Nghị định 119/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của kiểm lâm. Theo đó, với quyền hạn và trách nhiệm của mình, kiểm lâm địa bàn phải thực hiện các nhiệm vụ chính như: tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phương án, kế hoạch bảo vệ rừng (BVR); xây dựng các tổ, đội quần chúng BVR; tuyên truyền, hướng dẫn, vận động cộng đồng dân cư thôn, bản xây dựng và thực hiện pháp luật, quy ước BVR tại địa bàn; và tổ chức kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm lâm luật theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Với vai trò đầu mối thúc đẩy và hỗ trợ chính quyền và cộng đồng địa phương thực thi chính sách và luật pháp QLBVR, kiểm lâm địa bàn đã được xác định là nhân tố không thể thiếu ở các VQG/KBT trong tiến trình xây dựng và triển khai mô hình đồng quản lý rừng đặc dụng như PanNature đã thực hiện từ năm 2010 đến năm 2013 tại Khu BTTN Ngọc Sơn - Ngổ Luông, tỉnh Hòa Bình.
Đọc tiếp

Bối cảnh phát triển lưu vực sông Mê Kông và giải pháp ứng phó cho Việt Nam

ThienNhien.Net - Dòng sông Mê Kông bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng nối liền 6 quốc gia Trung Quốc, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Cambodia và Việt Nam. Với khoảng 4.800km chiều dài, con sông quốc tế này tạo ra nhiều sinh cảnh độc đáo, các hệ sinh thái giàu có và nhiều vùng châu thổ phì nhiêu. Cho đến cuối thế kỷ 20, sông Mê Kông vẫn còn giữ được nhiều nét nguyên vẹn do chưa bị ngăn đập trên phần lớn dòng chảy.
Đọc tiếp

Góp ý dự thảo Chiến lược Quốc gia về đa dạng sinh học

Theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3754/BTNMT-TCMT, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã gửi một số ý kiến góp ý cho Dự thảo Chiến lược Quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên cơ sở những kinh nghiệm và bài học tích lũy được từ các chương trình, dự án, nghiên cứu của PanNature.
Đọc tiếp
Back To Top