skip to Main Content
PanNature Góp ý Dự Thảo Luật BVPTR Sửa đổi

PanNature góp ý Dự thảo Luật BVPTR sửa đổi

Ngày 19/12/2016, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã gửi các góp ý tới Ban Soạn thảo dự án Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng (sửa đổi) nhằm đóng góp các ý kiến hoàn thiện Dự luật này.

Đây là lần góp ý cho các nội dung của dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng phiên bản số 03, ngày 12/12/2016Bản góp ý dựa trên các ý kiến, khuyến nghị được lựa chọn, tổng hợp từ các chuyến khảo sát tham vấn địa phương (chủ yếu cấp huyện, xã, chủ rừng) về nội dung dự thảo Luật BVPTR (sửa đổi) tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum và Gia Lai từ 07/11/2016 đến 18/12/2016 của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature). 

Báo cáo tổng hợp kết quả tham vấn địa phương chi tiết sẽ được biên soạn lại và chuyển đến Ban soạn thảo và Tổng cục Lâm nghiệp trong thời gian tới.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top