skip to Main Content

Tập huấn Báo chí dữ liệu môi trường

Trong ba ngày từ 26-28/10/2016, tại Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã tổ chức khóa Tập huấn Báo chí dữ liệu môi trường cho các phóng viên, nhà báo và cán bộ một số tổ chức nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường nhằm giới thiệu về xu hướng phát triển của báo chí dữ liệu và cung cấp cho học viên kỹ năng khai thác, phân tích và xử lý dữ liệu trong quá trình phát triển ý tưởng và triển khai bài viết; đồng thời, kết nối các vấn đề môi trường và phát triển trong nước và khu vực Mê Kông.
Đọc tiếp

PanNature tuyển Tư vấn tập huấn Phát thanh viên

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) hiện đang tham gia cùng với đối tác WWF Văn phòng Việt Nam và Tổng Cục Lâm nghiệp thực hiện dự án “Hỗ trợ tiến trình đàm phán và thực thi Hiệp định Đối tác tự nguyện VPA FLEGT tại Lào và Việt Nam” (sau đây được gọi là dự án FLEGT) được Liên minh Châu Âu và Quỹ Môi trường Thuỵ Điển tài trợ. Dự án được triển khai tại 2 nước Lào và Việt Nam trong thời gian từ tháng 4 năm 2014 đến hết tháng 3 năm 2018, WWF là tổ chức chịu trách nhiệm chính trước các nhà tài trợ về việc thực hiện của dự án. Để hỗ trợ thực hiện các hoạt động tại hiện trường, PanNature tìm kiếm chuyên gia có đủ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm đóng vai trò thúc đẩy viên trong lớp tập huấn phát thanh viên cho các học viên đến từ 7 tỉnh thuộc vùng hoạt động của dự án trong khuôn khổ nội dung hoạt động (4) trên đây. Kết thúc khoá tập huấn đảm bảo các học viên xây dựng được kế hoạch, chương trình phát thanh và thực hiện hiệu quả hoạt động phát thanh trên hệ thống truyền thanh của xã đạt hiệu quả cao.
Đọc tiếp

Gỗ lậu tại Việt Nam qua góc nhìn báo chí: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

Bức tranh tổng thể về chủ đề gỗ lậu được phản ánh bởi các cơ quan báo chí đã cung cấp cho độc giả một góc nhìn về tình hình gỗ lậu hiện nay, nguyên nhân của gỗ lậu và các giải pháp đối với tình trạng gỗ lậu. Tuy nhiên, bức tranh này không hoàn thiện, thậm chí méo mó trong một số trường hợp. Các hạn chế và méo mó thể hiện trên các mặt về quy mô, thực trạng, nguyên nhân dẫn của gỗ lậu, và các giải pháp hạn chế và/hoặc chấm dứt tình trạng gỗ lậu. Những hạn chế này có tác động tiêu cực đến vai trò phản biện chính sách của báo chí cũng như các nỗ lực chung của toàn xã hội đối với việc bảo vệ môi trường và phòng chống gỗ lậu.
Đọc tiếp

Truyền thông thúc đẩy bảo tồn bền vững vịnh Hạ Long

“Truyền thông, báo chí có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy các mô hình bảo tồn bền vững. Với mô hình thí điểm nuôi trồng thủy sản (NTTS) bền vững gắn với du lịch trên vịnh Hạ Long, để thúc đẩy cho mô hình thành công và được nhân rộng thì truyền thông báo chí lại càng đóng vai trò quan trọng hơn”.
Đọc tiếp

Bảo tồn ĐDSH: Thách thức và cơ hội hợp tác giữa chính phủ với các tổ chức xã hội*

Sau 30 năm Đổi Mới, Việt Nam đã chuyển mình về phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo với nhiều thành tựu được ghi nhận rộng rãi. Song song với quá trình mở cửa, Việt Nam cũng đã nhận được nhiều sự trợ giúp từ cộng đồng quốc tế trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Với vị thế là một trong những trung tâm đa dạng sinh học của thế giới, Việt Nam đã đầu tư nhiều nguồn lực để giữ gìn nguồn di sản thiên nhiên quý báu này. Tuy nhiên, một thực tế không thể phủ nhận là đa dạng sinh học của Việt Nam đã và đang bị giảm sút nghiêm trọng theo thời gian và chưa hề có dấu hiệu phục hồi.
Đọc tiếp

Tọa đàm: Từ Đề án 6700 nhìn lại quy hoạch cây xanh Hà Nội

Nhằm góp một diễn đàn thảo luận, chia sẻ quan điểm của giới chuyên môn với đông đảo công chúng và báo chí về những vấn đề xoay quanh Đề án này và nhìn rộng ra vấn đề quy hoạch cây xanh Hà Nội hiện nay, Trung tâm Con người và Thiên nhiên và Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng tổ chức tọa đàm Từ Đề án 6700 nhìn lại quy hoạch cây xanh Hà Nội.
Đọc tiếp
Back To Top