skip to Main Content

Khảo sát và thu hái giống để phục hồi sinh cảnh cho vượn

Để trồng rừng nhằm phục hồi sinh cảnh cho vượn đen má trắng tại Vân Hồ, trong hai ngày 28-29/07, các cán bộ hiện trường của PanNature đã tiến hành khảo sát và thu hái vật liệu giống trong khu vực rừng Hủa Tạt (Vân Hồ, Sơn La). Hoạt động tập trung vào Đa, vì đây là loại thức ăn ưa thích và chiếm khẩu phần khá lớn của đàn Vượn tại Vân Hồ.
Đọc tiếp

Tập huấn về FPIC

Nếu chỉ nhìn vào cách giải nghĩa có đôi chút "khô khan" - Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, trước và được thông tin đầy đủ - sẽ khó hình dung một lớp tập huấn FPIC có thể sôi nổi và gắn kết đến vậy.
Đọc tiếp
Back To Top