skip to Main Content

Khảo sát và thu hái giống để phục hồi sinh cảnh cho vượn

Để trồng rừng nhằm phục hồi sinh cảnh cho vượn đen má trắng tại Vân Hồ, trong hai ngày 28-29/07, các cán bộ hiện trường của PanNature đã tiến hành khảo sát và thu hái vật liệu giống trong khu vực rừng Hủa Tạt (Vân Hồ, Sơn La). Hoạt động tập trung vào cây Đa, vì đây là loại thức ăn ưa thích và chiếm khẩu phần khá lớn của đàn vượn tại Vân Hồ.

Các bước khảo sát và phân loại theo mùa hoa quả đã cho thấy có 3 nhóm Đa chính ở khu vực này: Nhóm các loài Đa ra quả từ tháng 6 tới tháng 9; nhóm các loài Đa ra quả từ tháng 1 tới tháng 3; và nhóm không ra quả theo quan sát của người dân. Từ thông tin thực tế trên, các cán bộ hiện trường đã tiến hành đồng thời các hoạt động sau:

  • Thu quả và chế biến hạt với các loài ra quả trong tháng 6 tới tháng 9
  • Chiết cành bằng phương pháp dùng túi nước với loài Đa ra quả từ tháng 1 tới tháng 3
  • Cắt cành để làm hom nhân giống cho cả 3 nhóm loài này
Thu quả và chế biến hạt với các loài ra quả trong tháng 6 tới tháng 9
Anh Hà Công Liêm – cán bộ hiện trường của PanNature thực hiện chiết cành bằng phương pháp dùng túi nước với loài Đa ra quả từ tháng 1 tới tháng 3
Cành đa phục vụ cho hoạt động chiết bằng túi nước
Cắt cành để làm hom nhân giống cho cả 3 nhóm Đa

Sau 2 ngày thực hiện, nhóm hiện trường đã thu thập được 1,5 kg quả đa lá tròn thuộc nhóm ra quả vào tháng 6 – tháng 9, chế biến được 0,1 kg hạt đa và tiến hành gieo thử nghiệm 1.000 hạt trong khay nhựa, trên nền giấy ướt. Nhóm cũng hoàn tất chiết 35 cành bằng túi nước, với 20 cành của loài ra quả vào tháng 6 – tháng 9 và 15 cành trên loài ra quả vào tháng 1 – tháng 3. Đối với hoạt động làm hom nhân giống, nhóm đã cắt cành và giâm 500 hom loài ra quả vào tháng 6 – tháng 9, 80 hom loài ra quả vào tháng 1 – tháng 3 và 150 hom loài không quan sát thấy quả. Các cây lấy giống đều được ghi chép, mô tả và định vị cụ thể để tạo cơ sở cho các lần lấy giống tiếp theo.

Back To Top