skip to Main Content
Tọa đàm Thúc đẩy Thực Thi Quyền Tiếp Cận Thông Tin Trong Lĩnh Vực Khoáng Sản ở Việt Nam

Tọa đàm thúc đẩy thực thi quyền tiếp cận thông tin trong lĩnh vực khoáng sản ở Việt Nam

Trong những năm gần đây, minh bạch hóa được đánh giá là một trong những giải pháp hữu hiệu nâng cao năng lực quản trị ngành công nghiệp khoáng sản tại Việt Nam. Tăng cường vai trò và trách nhiệm cung cấp thông tin của cơ quan quản lý nhà nước cũng như quyền tiếp cận thông tin của người dân góp phần thúc đẩy quá trình giám sát và sử dụng nguồn lợi từ khoáng sản một cách bền vững và có hiệu quả.  Bên cạnh đó, luật tiếp cận thông tin được Quốc hội khóa XIII thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/07/2018 đã mở ra cơ hội cho quá trình minh bạch này.

Trong bối cảnh đó, ngày 28/9/2018 tại Hà Nội, trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) – cơ quan điều phối phối Chương trình Liên minh Khoáng sản tổ chức tọa đàm thúc đẩy thực thi quyền tiếp cận thông tin trong lĩnh vực khoáng sản ở Việt Nam.

Tọa đàm thu hút sự tham gia của gần 40 đại biểu thuộc các cơ quan quản lý nhà nước cấp địa phương, các tổ chức xã hội, và các một số liên hiệp khoa học kỹ thuật ở địa phương…

Nội dung thảo luận xoay quanh các cơ chế chia sẻ và tiếp cận thông tin với các trường hợp cụ thể trong lĩnh vực khoáng sản ở từng địa phương cũng như các quy định pháp luật liên quan.

Đại biểu Cao Hồng Kỳ, chủ tịch Liên hiệp hội KHKT Hà Giang

Tài liệu trong tọa đàm

Chương trình tọa đàm

Tài liệu giới thiệu những điểm mới và quán triệt thi hành Luật tiếp cân thông tin

Luật Tiếp cận Thông tin trong ngành Khoáng sản

TS Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật HS_HC, Bộ pháp

Quyền tiếp cận thông tin trong ngành khoáng sản

Ông Cao Hồng Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Giang

Biên bản Tọa đàm

Back To Top